Obecnie, wyróżniamy dwie podstawowe metody ładowania samochodów elektrycznych: ładowanie prądem przemiennym i ładowanie prądem stałym. Różnica między tymi dwiema metodami to przede wszystkim długość procesu ładowania. 

 
Prądem przemiennym może ładować z każdego gniazdka w ścianie: w domu, w garażu, na parkingu, a czas takiego ładowania wynosi kilka godzin. Dla małych samochodów z mniejszymi bateriami jest to czas rzędu 6-7 godzin. 
Ładowanie prądem stałym jest przystosowane do infrastruktury publicznej, do ładowania w miejscach publicznych, gdzie ten czas musi być znacznie krótszy. Moce obecnych stacji to 50kW i to pozwala skrócić czas ładowania do pół godziny. 
 
Większość samochodów elektrycznych posiada dwa gniazda ładowania: jedno na prąd przemienny a drugie na prąd stały. Producenci razem z samochodem dostarczają kabel, który jest przejściówką umożliwiającą wyjście na normalne gniazdo w domu, garażu.  To jest ten wariant dłuższego ładowania. 
 
Sama stacja ładowania jest w użyciu bardzo intuicyjna. Wszystkie czynności są prezentowane na ekranie w postaci komend i obrazków. Oprócz wyświetlacza mamy dwa przyciski: Start i Stop. Na ekranie, podczas ładowania cały czas wyświetlane są informacje o stanie naładowania. 
 
Źródło: Redakcja GLOBEnergia