Komisja Europejska chce ograniczenia wzrostu cen gazu. Proponuje nowy mechanizm

Komisja Europejska zaproponowała nowy unijny instrument w celu ograniczenia nadmiernego wzrostu cen gazu. Nowy mechanizm ma na celu ograniczenie zmienności cen na europejskich rynkach gazu przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw. Chodzi o zamrożenie cen surowca do poziomu 275 euro/MWh w przypadku drastycznych wzrostów.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

KE wyjaśnia w komunikacie, że ekstremalnie wysokie ceny gazu, które utrzymywały się przez niemal dwa tygodnie sierpnia, zaszkodziły europejskiej gospodarce i przyczyniły się do wzrostu cen energii elektrycznej oraz ogólnej inflacji. Komisja proponuje zapobieganie powtarzaniu się takich epizodów za pomocą automatycznej interwencji na rynkach gazu w przypadku ekstremalnych skoków cen gazu.

275 euro za MWh

UE proponuje cenowy pułap bezpieczeństwa na poziomie 275 euro za MWh dla instrumentów pochodnych TTF z terminem wygaśnięcia w następnym miesiącu. TTF (ang. Title Transfer Facility), który jest najczęściej stosowanym w UE wskaźnikiem odniesienia dla cen gazu, odgrywa kluczową rolę na europejskim hurtowym rynku gazu. Proponowany mechanizm byłby uruchamiany automatycznie, jeżeli spełnione byłyby dwa następujące warunki. Po pierwsze, cena rozliczenia instrumentu pochodnego TTF o najbliższym terminie wygaśnięcia musi przekraczać przez dwa tygodnie poziom 275 euro. Po drugie, ceny TTF muszą być o 58 euro wyższe od ceny referencyjnej LNG (skroplonego gazu ziemnego) przez 10 kolejnych dni sesyjnych w ciągu dwóch tygodni.

Jeżeli warunki te są spełnione, Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) natychmiast opublikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie o korekcie rynku oraz poinformuje Komisję, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) i Europejski Bank Centralny (EBC) – czytamy w komunikacie. Mechanizm korekty cen wejdzie w życie następnego dnia i zlecenia dotyczące instrumentów pochodnych TTF o najbliższym terminie wygaśnięcia, które przekraczają cenowy pułap bezpieczeństwa, nie będą przyjmowane.

Polska rozważa zamrożenie cen gazu dla gospodarstw domowych

Polski rząd obecnie pracuje nad rozwiązaniami w zakresie zamrożenia cen gazu dla odbiorców indywidualnych. Projekt ustawy miał się pojawić w tym tygodniu, ale jak komunikują przedstawiciele ministerstw, potrzebne są dodatkowe analizy proponowanych rozwiązań.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rozważane jest zamrożenie cen gazu w oparciu o kryterium dochodowe. Wyniki prac mają być przedstawione w ciągu najbliższych dni.

Źródło: Komisja Europejska

Zobacz również