Inicjatywa na rzecz zrównoważonych produktów (Sustainable Products Initiative), została przygotowana przez Komisję Europejską z myślą o przeglądzie dyrektywy w sprawie ekoprojektowania. Dzięki wprowadzeniu inicjatywy, produkty wprowadzane na rynek europejski mają być bardziej przyjazne dla środowiska, a zielona transformacja ma być wdrażana na poziomie produktowym. Przygotowywane przez KE regulacje wpłyną również na polski rynek.

Zdaniem KE konsumenci, środowisko i klimat skorzystają na produktach, które są bardziej trwałe, nadają się do ponownego wykorzystania, naprawy, recyklingu i są energooszczędne. Problemem, który KE chce uregulować, jest kwestia obecności szkodliwych substancji w takich produktach, jak:

 • sprzęt elektroniczny,
 • sprzęt teleinformatyczny,
 • tekstylia,
 • meble,
 • stal,
 • cement,
 • chemia.

Propozycje rozwiązań

Jak podaje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Komisji Europejskiej zależy na zebraniu opinii o rozwiązaniach, które mają wzmocnić trend zrównoważonej produkcji. Wśród propozycji rozwiązań, które KE chce poddać konsultacji publicznej znajdują się:

 • ustanowienie nadrzędnych zasad zrównoważonego rozwoju produktów;
 • ustanowienie przepisów UE w celu uczynienia producentów odpowiedzialnymi za dostarczanie produktów zgodnych z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym i interweniowanie, zanim produkty mogą stać się odpadami (np. dostarczanie produktów jako usługi, świadczenie usług naprawczych lub zapewnienie dostępności części zamiennych);
 • ustanowienie przepisów UE określających wymogi w zakresie obowiązkowego etykietowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju lub ujawniania informacji uczestnikom rynku w ramach łańcuchów wartości w formie cyfrowego paszportu produktu;
 • ustanowienie przepisów UE w zakresie ustanawiania obowiązkowych minimalnych wymogów dotyczących zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do zamówień publicznych;
 • wymogi dotyczące uwzględniania aspektów społecznych w całym cyklu życia produktu w ramach zasad i wymogów dotyczących zrównoważonego rozwoju, tam gdzie jest to stosowne i wykonalne;
 • środki dotyczące procesów produkcyjnych, na przykład w celu ułatwienia recyklingu lub regeneracji oraz śledzenia stosowania substancji niebezpiecznych w takich procesach;
 • środki, które mają na celu zakazanie niszczenia niesprzedanych dóbr trwałych.

Niektóre z tych zaproponowanych środków mają charakter powszechny, podczas gdy inne ukierunkowane są na konkretne sektory produkcji. Komisja Europejska zwraca szczególną uwagę na skuteczność operacyjną zaproponowanych rozwiązań, minimalizację związanych z tym obciążeń administracyjnych oraz ułatwienie wdrażania i egzekwowania przepisów.

Źródło: MRPiT

Redakcja GLOBEnergia