W drugiej połowie maja Parlament Europejski przyjął raport odnoszący się do sektora odnawialnych źródeł energii w Europie. Podczas obrad PE przedstawił propozycję zmian, według których nowym celem ma być osiągnięcie do roku 2030, 45% udziału energii ze źródeł odnawialnych. W trakcie obrad klub PO-PSL wstrzymał się od głosu, bo jak zapewnia jedna z uczestniczek spotkania, prof. Lena Kolarska Bobińska Odnawialne Źródła Energii „muszą być rozwijane w zgodzie z zasadami rynku i zdrowego rozsądku”.
Na dzień dzisiejszy w kwestii rozwoju odnawialnych źródeł energii w Europie, panuje spore zamieszanie, spowodowane przede wszystkim istnieniem różnych systemów krajowych, w których obowiązują odrębne zasady i różne systemy wsparcia finansowego. Brak jednego wspólnego rynku europejskiego sprawia, że środki finansowe nie trafiają tam gdzie są faktycznie potrzebne. W kwestii rozwoju OZE ważna jest opłacalność i możliwość produkcji taniej energii.

Zdaniem europosła Bogdana Marcinkiewicza, energia wiatru jak i słońca, które charakteryzują się dużą niestabilnością, mimo rosnącego udziału w produkcji zielonej energii mogą jedynie stanowić dodatek do energii produkowanej z paliw konwencjonalnych. Dlatego też, aby OZE mogły konkurować na rynku energetycznym należy zmierzać do obniżenia ich kosztów. Dotychczas mechanizm jest odwrotny, gdyż w sztuczny sposób podnoszone są ceny energii konwencjonalnej poprzez stosowanie m.in. podatków energetycznych.

Ponadto, jak uważa Marcinkiewicz, przed wprowadzeniem nowego celu energetycznego Komisja Europejska powinna wziąć pod uwagę zróżnicowany potencjał państw członkowskich w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii, jak również różny poziom rozwoju infrastruktury energetycznej. Dlatego też powinny powstać odpowiednie analizy, dzięki którym możliwe będzie określenie możliwości produkcji czystej energii przez poszczególne kraje europejskie.

Dodatkowo Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie limitu wykorzystywania biopaliw w Europie. W związku z tym, że biopaliwa oraz biomasa mają największy udział w produkcji energii odnawialnej w Europie, wprowadzając ograniczenia na ich wykorzystywanie, osiągnięcie unijnych celów będzie po prostu nie możliwe.

Źródło: Rynek Energii Odnawialnej