Pakiet Zimowy to regulacje prawne w zakresie energetyki, które Komisja Europejska zaprezentowała w końcu listopada 2016r i przesłała do Parlamentu Europejskiego.
Standardy Unii Europejskiej w tematyce energetyki zmieniają się bardzo szybko. Świadczy o tym tempo zmian w dyrektywach Pakietu Zimowego.

Ostatnio, na szczeblu europejskim zapadły w temacie dyrektyw, wchodzących w skład Pakietu Zimowego ważne zmiany – dla wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Z punktu widzenia odnawialnych źródeł energii, które nad najbardziej interesują, istotne są dyrektywa o efektywności energetycznej i ws. OZE oraz charakterystyki energetycznej budynków.

Negocjacje ws. nowych celów na 2030 roku odbywają się między państwami UE reprezentowanymi przez przewodniczącą jeszcze (do 30 czerwca) Unii Bułgarię, Parlamentem Europejskim oraz Komisją Europejską

Cel OZE – 32%

W pierwszej połowie czerwca strony porozumiały się ws. celu zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w unijnym miksie energetycznym do 2030 r. Ostatecznie, bo negocjacjach ustalono go na 32%. porozumienie. Jak widać na zdjęciu poniżej, dogadano się w okolicach 3 nad ranem.
Komisja proponowała 27%, a Parlament Europejski i część państw chciały podwyższenia do 35%.
Zmieni się również znaczenie odnawialnych źródeł, ponieważ według nowych ustaleń stracą one prawdopodobnie pierwszeństwo w dostępie do sieci energetycznej.

Do 2030 roku udział OZE w unijnym miksie energetycznym ma osiągnąć poziom 32%

Zrezygnowano również z indywidualnych celów OZE dla poszczególnych państw. Oznacza to po pierwsze, że cel 32% będzie wyznaczony tylko na poziomie unijnym. Nie będzie już sankcji finansowych za niedopełnienie krajowego celu OZE.

Efektywność energetyczna na wysokim poziomie

W drugiej połowie czerwca udało się wynegocjować porozumienie w sprawie efektywności energetycznej. Według nowych ustaleń do 2030 roku zmniejszenie zużycia energii w UE ma osiągnąć poziom 32,5%. Co więcej, w efekcie negocjacji mają zostać wprowadzone zachęty dla inwestorów chcących zainwestować w przedsięwzięcia proefektywnościowe. Oszacowano, że obniżenie energochłonności gospodarki o 32,5% będzie następstwem inwestycji na ponad 25 mld euro.

Do 2030 roku zmniejszenie zużycia energii w UE ma osiągnąć poziom 32,5%

Dalsze plany – 2050r.

Unia jest zaangażowana w działania na rzecz rozwoju zrównoważonego, konkurencyjnego, bezpiecznego i niskoemisyjnego systemu energetycznego do 2050 r. Aby zrealizować ten cel, państwa członkowskie i inwestorzy potrzebują środków zmierzających do osiągnięcia do 2050 r. długoterminowego celu dotyczącego emisji gazów cieplarnianych i dekarbonizacji zasobów budowlanych odpowiedzialnych za około 36 % wszystkich emisji CO2 w Unii.

Na mocy nowych zapisów, każde państwo członkowskie ustanawia długoterminową strategię renowacji służącą wspieraniu renowacji krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i niemieszkaniowych, zarówno publicznych, jak i prywatnych, aby zapewnić do 2050 r. wysoką efektywność energetyczną i dekarbonizację zasobów budowlanych.

To bezsprzecznie korzystne zapisy  i szeroka furtka dla stosowania pomp ciepła, fotowoltaiki i innych technologii nieskoemisyjnych.

 

Redakcja GLOBEnergia