Komisja Europejska zainwestuje 7,5 mln euro w innowacyjne projekty OZE

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

finanse

Jak poinformowało w komunikacie Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w ramach Funduszu Innowacyjnego Komisja uruchomiła drugi nabór wniosków dla tzw. projektów dużej skali, czyli projektów, których wydatki kapitałowe przekraczają kwotę 7,5 mln euro. Na wsparcie mogą liczyć inwestycje realizowane przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, jak również Islandii i Norwegii.

Projekty będą oceniane jednoetapowo. Jak podaje resort klimatu i środowiska, głównymi kryteriami służącymi do wyboru wniosków będą: potencjał w zakresie możliwości uniknięcia emisji gazów cieplarnianych, stopień innowacyjności, dojrzałość projektu pod względem finansowym i technicznym, możliwość szerokiego zastosowania technologii i efektywność kosztowa.

Budżet na dofinansowanie przedsięwzięć, które zostaną wybrane w tej edycji, został określony na poziomie 1,5 miliarda euro. Wnioski o wsparcie ze środków Funduszu Innowacyjnego można składać wyłącznie bezpośrednio poprzez stronę Komisji Europejskiej.

Jak wynika z harmonogramu opublikowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, zakończenie naboru wniosków zaplanowano 3 marca 2022 roku. Wyniki oceny zostaną opublikowane w III kwartale 2022 roku. Przyznanie wsparcia i podpisanie umów o dofinansowanie nastąpi w IV kwartale 2022 roku.

Według zapowiedzi resortu w marcu przyszłego roku w ramach Funduszu Innowacyjnego zostanie zrealizowany również drugi nabór wniosków dla projektów o małej skali, czyli tych, których wydatki kapitałowe wynoszą poniżej 7,5 mln euro.

W przyszłym tygodniu – 10 listopada - Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) odpowiedzialna za proces oceny wniosków oraz Komisja Europejska DG ds. klimatu zorganizują wirtualny dzień otwarty dla potencjalnych beneficjentów Funduszu Innowacyjnego, w  trakcie którego będzie można uzyskać więcej informacji i przybliżone zostaną informacje o prowadzonym naborze wniosków

Fundusz Innowacyjny został utworzony w celu wsparcia nowoczesnych technologii. To jeden z największych na świecie funduszy wspierających przedsięwzięcia wykorzystujące niskoemisyjne technologie oraz mające na celu wprowadzenie na rynek rozwiązań przemysłowych służących dekarbonizacji i wspieraniu państw członkowskich UE w osiągnięciu neutralności klimatycznej. Środki Funduszu, pochodzić będą ze sprzedaży aukcji 450 mln uprawnień do emisji, a także z niewykorzystanych środków pochodzących z Programu NER300. Całkowita pula środków jakimi może w przyszłości dysponować Fundusz Innowacyjny może wynieść około 10 mld euro a jej ostateczna wielkość będzie uzależniona od bieżących cen uprawnień do emisji CO2. Zgodnie z założeniami   Fundusz ma funkcjonować do 2030 roku.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zobacz również