Francja ma na celu produkcję 33 proc. energii ze źródeł odnawialnych (OZE) do 2030 roku, co przyczyni się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jednym ze znaczących źródeł OZE ma być fotowoltaika, w tym energetyka prosumencka, jak w Polsce. Wartość nowego programu wynosi 5,7 mld euro. Komisja stwierdziła, że pomoc ta jest niezbędna do dalszego rozwoju OZE oraz umożliwienia Francji osiągnięcia celów środowiskowych i celów w zakresie energii odnawialnej. Ma ona również efekt zachęty, ponieważ projekty nie zostałyby zrealizowane w przypadku braku wsparcia publicznego.

– Ten program wsparcia dodatkowo pomoże Francji w przejściu na zrównoważone pod względem środowiskowym dostawy energii. Środek ten, który będzie wspierał produkcję energii odnawialnej z małych instalacji słonecznych, uzupełnia inny francuski program wsparcia produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii o wartości 30,5 mld euro, który Komisja zatwierdziła w ubiegłym miesiącu – powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji.

Taryfy gwarantowane przez okres 20 lat

System wsparcia dla mikroinstalacji fotowoltaicznych we Francji będzie realizowany do 2026 roku. Inwestorzy będą mogli skorzystać ze wsparcia taryfowego produkcji energii w instalacjach fotowoltaicznych o mocy do 500 kW montowanych na budynkach. Instalacje te będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w formie taryfy gwarantowanej (tj. gwarantowanej ceny za wyprodukowaną energię elektryczną) przez okres 20 lat. Poziom taryf gwarantowanych będzie różny w zależności od wielkości instalacji i modelu biznesowego (tj. instalacje wprowadzające całą energię elektryczną do sieci lub instalacje zużywające część wytworzonej energii elektrycznej). Dzięki temu środkowi Francja spodziewa się uzyskać dodatkowe 3 700 MW energii odnawialnej pochodzącej ze słońca.

Ponieważ pomoc dotyczy małych instalacji słonecznych o mocy poniżej 1 MW, będzie ona przyznawana bez procedury przetargowej. Komisja stwierdziła, że w każdym przypadku pomoc jest proporcjonalna i ograniczona do niezbędnego minimum.

Program stanowi uzupełnienie ogólnego programu pomocy na rzecz odnawialnych źródeł energii zatwierdzonego przez Komisję w dniu 27 lipca 2021 roku. (SA.50272), który umożliwia przyznawanie wsparcia w drodze konkurencyjnych przetargów różnym instalacjom odnawialnych źródeł energii, w tym instalacjom słonecznym o mocy powyżej 500 kW.

Źródło: Komisja Europejska

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom