Komisja Europejska potwierdziła, że powyższe przywileje dla nabywców samochodów elektrycznych nie podpadają pod Artykuł 107(1) TFEU. Oznacza to, że są zgodne z prawem i mogą obowiązywać w Państwach członkowskich.

ME opublikowało oficjalne pismo Komisji Europejskiej z grudnia 2018 r.

Ministerstwo Energii informuje, że zwolnienie od podatku akcyzowego stosuje się do pojazdów elektrycznych, hybrydowych typu plug-in lub napędzanych wodorem, dla których niniejszy obowiązek podatkowy powstał po 18 grudnia 2018 roku. Zgodnie z zapisami tych dokumentów preferencja podatkowa dla pojazdów hybrydowych typu plug-in będzie obowiązywała do 1 stycznia 2021 roku.

Podstawą prawną do zwolnienia samochodów elektrycznych z akcyzy jest Ustawa o elektromobilności, wraz z nowelizacją ustawy o biokomponentach i biopaliwach.

Wyższy limit amortyzacyjny

KE zaakceptowała również wyższy limit amortyzacyjny na samochody elektryczne wynoszący 225 tysięcy złotych zamiast 150 tysięcy złotych (obowiązujących dla pozostałych samochodów spalinowych).

Wyższa kwota amortyzacji dotyczy wyłącznie samochodów elektrycznych. Hybrydy plug-in traktowane są tutaj jak pojazdy spalinowe.

Korzystna stawka amortyzacji stosowana będzie dla pojazdów elektrycznych oddanych do użytkowania po 18 grudnia 2018 roku – działa więc wstecznie.

Jakie czekają nas zmiany?

Po akceptacji nowych zapisów przez KE, przeciętny użytkownik powinien spodziewać się:

  • niewielkiego obniżenia kosztów zakupu samochodów elektrycznych i hybryt typu plug-in z silnikami do 2 litrów (nie będzie naliczonej akcyzy w wysokości 3,1%)
  • wyższej kwoty amortyzacji samochodów elektrycznych w firmie

Korzystne warunki dotyczą także zeroemisyjnych samochodów zasilanych wodorem. Przywileje dla hybryd obowiązywać będą tylko do 1 stycznia 2021. Ograniczenie to wynika z obaw, iż w przyszłości mogą nie być one wystarczająco niskoemisyjne.

Źródło: Ministerstwo Energii, elektrowoz

Redakcja GLOBEnergia