Komitet Inżynierii Środowiska PAN: Elektrownie wiatrowe są bezpieczne dla zdrowia

Przeciwnicy rozwoju elektrowni wiatrowych w Polsce często podnoszą argument, że turbiny wiatrowe znajdujące się w pobliżu zabudowań mogą szkodzić człowiekowi pod względem zdrowotnym. 37 naukowców Polskiej Akademii Nauk pochyliło się nad problemem i w 200-stronicowej analizie wykazało, że m.in. hałas emitowany przez turbiny wiatrowe nie jest szkodliwy dla człowieka i nie ma to konkretnych dowodów.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Komitet Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w raporcie “Elektrownie wiatrowe w środowisku człowieka” przygląda się, w jaki sposób instalacje OZE mogą wpływać na ludzkie zdrowie. Ponad 200-stronicowa analiza w szczególności skupia się na elektrowniach wiatrowych. Naukowcy podkreślają, że duże zapotrzebowanie na OZE wynika z procesu transformacji energetycznej kraju. Elementem kluczowym, bez którego nie będzie dalszego rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie, jest zmniejszenie wymaganej minimalnej odległości elektrowni wiatrowej od zabudowań mieszkalnych.

Lądowa energetyka wiatrowa ma wszelkie predyspozycje do tego, by stać się odpowiedzią zarówno na kryzys gospodarczy, jak i klimatyczny. Co więcej, może być głównym filarem transformacji energetycznej kraju, przed którą stoi Polska.

Mówi członek Komitetu Elektrotechniki PAN prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko

Podkreśla, że liberalizacja zasad lokalizacji inwestycji w zakresie energetyki wiatrowej pozwoli na realizację nowych projektów w ramach kilkuletnich cykli inwestycyjnych, przy wykorzystaniu nowoczesnych i mało uciążliwych dla środowiska technologii. Przedstawione w raporcie wyniki wskazują, że odległością minimalną w Polsce, pełniącą rolę światła ostrzegawczego, może być 500 metrów.

Obecnie tylko Polska oraz w ograniczonym zakresie niemiecki land Saksonia, stosują zasadę 10H dla minimalnej odległości wiatraków od budynków mieszkalnych. Dalsze funkcjonowanie zasady 10H oznacza brak możliwości rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie. Obowiązująca reguła odległościowa wyklucza bowiem 99,7 proc. powierzchni Polski spod możliwości ich zabudowy turbinami wiatrowymi. Bez zmian ustawy nie powstanie żadna nowa inwestycja.

Komentuje Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej

„Szkodliwe dźwięki” nieszkodliwe dla zdrowia człowieka

Zdecydowana większość naukowców PAN jest zgodnych co do tego, że nie ma jednoznacznych dowodów na to, by hałas, w tym infradźwięki, których źródłem są elektrownie wiatrowe, wywierał negatywny wpływ na zdrowie lub samopoczucie człowieka.

Nie ma również zagrożenia dla zdrowia ludzkiego ze strony turbin wiatrowych, w przypadku oddziaływań elektromagnetycznych i wibracyjnych, przy zachowaniu kardynalnych środków ostrożności.

Wyjaśnia PAN

W odległości 500 m od elektrowni wiatrowej poziom hałasu wynosi poniżej 40 dB – taki poziom hałasu nie powoduje negatywnych skutków zdrowotnych, nawet w przypadku osób wrażliwych.

Już w odległości ok. 85 m od turbiny wiatrowej poziom hałasu wynosi blisko 50 dB, co odpowiada normom dla dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w godzinach dziennych. Z kolei z innych badań wynika, że w odległości 500 m od elektrowni wiatrowej wynosi on poniżej 40 dB.

Wyjaśniają naukowcy

Naukowcy dodają, że taki poziom hałasu nie powinien powodować negatywnych skutków zdrowotnych, również w przypadku osób wrażliwych. Inni zaś wskazują, że w odległości 500 m poziom hałasu nie przekracza nawet 35 dB.

Pozytywne skutki dla zdrowia energetyki wiatrowej

Zaobserwowane poziomy hałasu infradźwiękowego od turbin wiatrowych są niższe lub porównywalne z hałasem towarzyszącym typowym naturalnym źródłom infradźwięków (np. wiatr, fale, pioruny, ulewny deszcz), występujących powszechnie w przyrodzie oraz hałasem infradźwiękowym towarzyszącym człowiekowi w codziennych czynnościach bytowych (np. pojazdy, głośniki, silniki, urządzenia AGD, samoloty).

Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) energia wiatrowa powiązana jest z mniejszą ilością negatywnych oddziaływań na zdrowie niż inne formy tradycyjnego wytwarzania energii, a wręcz będzie miała pozytywne skutki dla zdrowia poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

Źródło: Polska Akademia Nauk, PSEW

Zobacz również