Produkcja piwa w Polsce od paru lat nieco spada, ale wciąż jest to element rynku, który cieszy się nie tylko dużą popularnością wśród Polaków, ale jest także znaczący w ujęciu gospodarczym. Z danych GUS wynika, że w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2019 roku, produkcja piwa w Polsce wyniosła 12,07 miliona hektolitrów.

Według planów Kompanii Piwowarskiej, do 2020 r. około 40 procent energii elektrycznej wykorzystywanej w browarach należących do spółki, będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych. Zielone dostawy energii z farmy wiatrowej zasilą trzy kluczowe polskie browary Kompanii Piwowarskiej, czyli Tyskie Browary Książęce w Tychach, Browar Dojlidy w Białymstoku oraz Lech Browary Wielkopolskie w Poznaniu. Browary będą działały w oparciu o energię elektryczną wytwarzaną przez farmę wiatrową Nowy Staw, która należy do innogy Renewables Polska. Do 2021 r., Kompania Piwowarska planuje w 100% przejść na wykorzystanie energii z OZE. Osiągnięcie tego celu umożliwi rozbudowa istniejącej farmy wiatrowej Nowy Staw o dodatkowe ok. 11 MW. Pozwoliłoby to na dostarczenie do 80 GWh rocznie, a także przyczyniłoby się do znacznej redukcji dwutlenku węgla.

Przełom na polskim rynku

Jak tłumaczy Robert Macias, członek zarządu innogy Renewables, umowa pomiędzy innogy a Kompanią Piwowarską to przełom na polskim rynku. Pierwszy raz na taką skalę, produkcja będzie zasilana energią z farmy wiatrowej. To także dowód na to, że przemysł wkracza na zieloną drogę i nie musi już być całkowicie oparty na konwencjonalnych źródłach energii.

Podejmowane przez firmy działania i komercyjne przedsięwzięcia, mogą już spełniać nie tylko cele biznesowe, ale również wspierać ochronę środowiska. Transakcja będzie też bardzo korzystna dla innogy i pozwoli na rozbudowę elektrowni wiatrowej w Nowym Stawie. Dzięki dodatkowym megawatom, w 2021 roku zostanie pokryte całkowite zapotrzebowanie energetyczne zakładów Kompanii Piwowarskiej.

Zużycie energii do produkcji piwa

Produkcja piwa jest energochłonna. Według raportu Kompanii Piwowarskiej z 2017 roku, firma wyprodukowała 13 581 850 hektolitrów piwa. Wskaźnik zużycia energii do produkcji jednego hektolitra wyniósł 5,59 kWh/hl. Zużycie energii elektrycznej przez Kompanię w 2017 roku wyniosło 75 899 548 kWh, z czego 639 821 846 pochodziło ze źródeł nieodnawialnych, a 30 774 258 ze źródeł odnawialnych. Niestety nie posiadamy danych dotyczących 2018 roku, choć być może udział OZE w produkcji w 2018 roku się zwiększył. Kompania Piwowarska spodziewa się, że w 2020 r. około 40 procent wykorzystywanej przez nią energii elektrycznej będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych, a do 2021 r. spółka planuje przejść w 100% na OZE.

Przemysł wodochłonny

Przemysł piwny jest nie tylko energochłonny ale i wodochłonny. W 2017 roku Kompania Piwowarska wyprodukowała 13 581 850 hektolitrów piwa. Do tej produkcji musiało zostać użyte aż 35 767 443 hektolitrów, czyli 2,63 razy więcej. Na szczęście Kompania stara się zmniejszyć to zużycie, co z roku na rok coraz bardziej się udaje. Dodatkowo, dzięki nowemu kontraktowi, spółka będzie mogła ograniczyć emisję CO2 o 66 procent.

Wiążący kontrakt

Zawarty kontrakt w postaci umowy PPA będzie obowiązywał przez 10 lat, a jego realizacja przypadnie na lata 2020- 2029. W 2020 r. lądowa farma wiatrowa innogy Nowy Staw o mocy 73 MW, znajdująca się w okolicach Gdańska, będzie dostarczała Kompanii Piwowarskiej 30 GWh rocznie, czyli faktycznie 40% z tego ile Kompania zużyła do produkcji piwa w podawanym wcześniej 2017 roku. Po rozbudowie farby o kolejne 11 MW, spółka ma otrzymywać z farmy 80 GWh czyli do 100% zapotrzebowania.

 

Źródła: Kompania Piwowarska, innogy

Redakcja GLOBEnergia