Koncerny energetyczne zmieniają zdanie w sprawie samochodu elektrycznego!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

samochód elektryczny

Budowa samochodów elektrycznych jest jednym ze strategicznych celów planu wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Nie dziwi zatem, że do realizacji tego celu zostają wykorzystane zależne od rządu koncerny. Czy jednak wizja budowy, a następnie produkcja samochodu elektrycznego przerosła już na samym początku możliwości rodzimych koncernów?

Doświadczenia światowe wskazują, że samo posiadanie kapitału i zaplecza politycznego nie wystarcza do wdrażania nowych technologii. Skuteczne start-up'y potrzebują przede wszystkim zaplecza technicznego i know-how, którego w zakresie budowy samochodów elektrycznych trudno oczekiwać od spółek energetycznych.

Znacznie bliżej koncernom energetycznym do upowszechniania infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych, co bezpośrednio przełoży się na wzrost sprzedaży oferowanego przez nie produktu – prądu, niż do inwestycji w bardzo ryzykowny i niepewny biznes, jakim jest produkcja elektrycznych samochodów.

Obecnie na stronie UOKIK znajduje się informacja, że celem nowo powołanej spółki ElectroMobilityPoland Spółka Akcyjna będzie:

stworzenie podstaw ekonomiczno-organizacyjnych, technologicznych i naukowych do kreacji i rozwoju elektromobilności w Polsce. Działalność spółki ma stymulować rozwój rynku pojazdów elektrycznych i rynków powiązanych, umożliwić polskim przedsiębiorcom konkurowanie na rynku unijnym i światowym, co powinno przynieść korzyści ekonomiczne, społeczne i ekologiczne dla gospodarki kraju, podnosząc konkurencyjność krajowych przedsiębiorców.

Dzień wcześniej we wniosku znajdowała się informacja wskazująca, że celem ma być:

budowa prototypu i uruchomienie masowej produkcji osobowych samochodów elektrycznych w wybudowanym zakładzie produkcyjnym, z jak najszerszym udziałem krajowych kooperantów.

7 czerwca 2016 r. Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Politechnika Warszawska, Enea S.A., ENERGA S.A., PGE S.A. oraz TAURON Polska Energia S.A. podpisały list intencyjny dotyczący wspólnych działań na rzecz rozwoju, promowania i upowszechniania elektromobilności w Polsce oraz rozwoju przemysłu związanego z tym obszarem. Wygląda więc na to, że spółki we współpracy z jednostkami naukowymi mogą skoncentrować się na opracowaniu technologii - np. współpracy samochodów elektrycznych z siecią elektroenergetyczną, nie zajmą się jednak ich produkcją. Na informację o tym, skąd ta nagła zmiana, musimy jeszcze poczekać.

Spółka ElectroMobilityPoland jest tworzona przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., ENERGA S.A., ENEA S.A. oraz Tauron Polska Energia S.A.. Każdy z podmiotów tworzących nową spółkę ma objąć po 25% kapitału akcyjnego, uzyskując w ten sposób po 25% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

https://globenergia.pl/samochody-elektryczne-akumulatorami-energii-bilansowanie-sieci/