Po prawie trzech latach wspólnej pracy nad rozwijaniem efektywnych energetycznie strategii i polityk na lokalnym oraz regionalnym poziomie, partnerzy projektu RENERGY, politycy oraz lokalni sygnatariusze spotkali się 15 października 2014 roku w Brukseli na konferencji końcowej projektu.

Głównym celem projektu RENERGY jest poprawa lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju poprzez podkreślenie znaczenia zintegrowanego i oddolnego podejścia, które wskazuje potrzeby lokalnych społeczności uwzględniając ich kulturalną i infrastrukturalną charakterystykę. Tym samym daje władzom lokalnym narzędzie ułatwiające podejmowanie decyzji i wdrażanie polityki zrównoważonego rozwoju.

Dzięki udziałowi w projekcie instytucje europejskie o różnym doświadczeniu z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, miały wyjątkową okazję do powiększenia swojej wiedzy. Projekt przyczynił się także do promowania gospodarczej i społecznej spójności, upowszechniania i wdrażania dobrych praktyk i doświadczeń, ważnych w kontekście polityki Unii Europejskiej.

Na konferencji końcowej RENERGY, która odbyła się w budynku Parlamentu Europejskiego, zaprezentowano studia przypadków oraz najlepsze praktyki powstałe w wyniku działań projektowych, a także te powielone przez partnerów oraz Modelowy Plan Wdrażania, który powstał na podstawie raportów z wizyt studyjnych. Podczas spotkania przemawiali przedstawiciele Komisji Europejskiej, którzy docenili temat projektu oraz przedstawili wizje perspektywiczne. Wśród wykładowców znaleźli się Bilina Markowa (Biuro Programu UNISDR) oraz Benoit Dalbert i Piernicola Pedicini (członkowie Parlamentu Europejskiego).

Po porannej sesji plenarnej uczestnicy wzięli udział w trzech równoległych warsztatach dotyczących filarów projektu i pokrewnych tematów. Konferencja miała na celu nie tylko prezentację osiągniętych rezultatów, ale również tworzenie międzynarodowych sieci współpracy i partnerstwa, które zaowocują w przyszłości inicjatywami związanymi celami projektu.

Źródło: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”