Kończy się nabór wniosków do programu Mój Prąd. Co wiadomo o kolejnej edycji? 

Nabór wniosków do piątej edycji programu Mój Prąd kończy się już 22 grudnia 2023 roku. Jest to forma dofinansowania, z której korzysta większość klientów myślących o montażu fotowoltaiki. Co wiadomo o kolejnej edycji?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Program Mój Prąd cieszy się wielkim powodzeniem. Chętnych było tak dużo, że w sierpniu br. zwiększono jego budżet o 450 mln zł, dzięki czemu łącznie wynosi aż 950 mln zł. 

Jak donosi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki na dzień 6 listopada 2023 roku wykorzystano z niego 720 365 734,53 zł, czyli prawie 76% dostępnego dofinansowania.

Procentowy udział we wnioskach w stosunku do danych z października jest nieznaczny. Niezmiennie podium zajmują instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i magazyny energii. Warto zauważyć, że łączna liczba wnioskowanych inwestycji przekracza łączną liczbę złożonych wniosków, co może na pierwszy rzut oka budzić zdziwienie. Wynika to jednak z faktu, że jeden wniosek może być złożony na kilka inwestycji.  

Co dalej z programem Mój Prąd?

Program Mój Prąd oferuje ogromne wsparcie dla osób myślących o przejściu na zieloną energię. Ponadto od 20 października br. mogą skorzystać z niego beneficjenci programu Czyste Powietrze

Wysokość świadczeń rozkłada się następująco: 

  • mikroinstalacja PV o mocy 2-10 kW – do 7 tys. zł (6 tys. zł bez elementów towarzyszących);
  • magazyn energii elektrycznej – do 16 tys. zł;
  • system EMS / HEMS – do 3 tys. zł;
  • kolektory słoneczne – 3,5 tys. zł;
  • magazyn ciepła – do 5 tys. zł, lub
  • pompy ciepła powietrze-powietrze – 4,4 tys. zł, lub
  • gruntowa pompa ciepła – 28,5 tys. zł, lub 
  • pompa ciepła powietrze-woda – 12,6 tys. zł, lub
  • pompa ciepła powietrze-woda z podwyższoną klasą energetyczną – 19,4 tys. zł.

Bez rządowego wsparcia dalszy los zielonej transformacji może stanąć pod znakiem zapytania. Co wiadomo o kolejnej edycji programu Mój Prąd? Niestety, niewiele. 

Na razie brakuje oficjalnych zapowiedzi dotyczących następnych odsłon programu dofinansowań. Zdaniem Sylwii Kossakowskiej, kierowniczki Zespołu Energetyki Prosumenckiej, pierwsze informacje pojawią się dopiero po zmianach kadrowych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Z kolei Katarzyna Ważyńska, starsza specjalistka Biura Prasowego NFOŚiGW stwierdziła, że na razie wiadomo jedynie, iż kształt merytoryczny przyszłych edycji będzie zachowany. Na razie jednak brakuje informacji o datach kolejnego naboru. 

Wiadomo również, że NFOŚiGW jest obecnie na etapie pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS), których udział będzie kluczowy dla kształtu przyszłego budżetu programu Mój Prąd.    

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia