Całkowita moc zainstalowana na świecie w tym sektorze energetyki wynosi już około 486,7 GW.
W całej Europie zainstalowano prawie 13,5 GW nowych mocy, w Ameryce Północnej około 9,4 GW, Azji prawie 27,7 GW, a Ameryce Łacińskiej ponad 3 GW. W Rosji nie odnotowano nowych elektrowni wiatrowych w ubiegłym roku.

Jeśli chodzi o Europę, najwięcej nowych mocy zainstalowali Niemcy (ponad 5,4 GW), którzy zajmują trzecie miejsce w światowym rankingu.

Rekordowo dużo, jak na swoje możliwości i dotychczasową historię zainstalowały Indie (ponad 3,6 GW).

Szczegółowe wartości mocy zainstalowanej w dwóch ostatnich latach przedstawia poniższa tabela (Źródło danych: EurObserv’ER)

2015 [MW] 2016 [MW] Moc zainstalowana
tylko w 2016 roku
[MW]
Europa 148 239,8 161 260,6 13489,9
Ameryka Północna 88 284,0 97 610,0 9 359,0
Azja 175 970,0 203 643,0 27 680,0
Ameryka Łacińska 12 218,0 15 296,0 3 079,0
Afryka i Bliski Wschód 3 488,0 3 906,0 418,0
Region Paryfiku 4 823,0 4 963,0 140,0
Świat 433 022,8 486 678,6 54 165,9

 

Brazylia zainstalowała o 27,1% mocy mniej niż w 2015 roku, ale mimo to utrzymała wiodąca pozycję na rynku w Ameryce Południowej. Chiny mają na swoim terytorium zainstalowaną jedną trzecią światowej mocy (168,7 GW). To imponująca wartość biorąc pod uwagę to, że cała Europa ma obecnie ponad 153,6 GW mocy. Moc zainstalowana w energetyce wiatrowej w Chinach jest też ponad dwa razy większa niż w USA (82,2 GW), a ponad trzykrotnie większa niż w Niemczech (50 GW).

Analizując rynki pod względem geograficznym należy zauważyć, że bardzo dynamicznym rynkiem jest Azja, która silnie napędza światowy rynek energetyki wiatrowej. To właśnie w Azji zainstalowano ponad połowę ( 51,1%) nowych mocy w 2016 roku. Europa jest w rym rankingu druga (prawie jedna czwarta nowych mocy, a dokładnie 24,9%), wyprzedzając Amerykę Północną (17,3%). Pod względem skumulowanej mocy zainstalowanej Azja (41,8% całkowitej mocy na świecie) wzmacnia swoją przewagę nad Europą ( 33,1%) i Ameryką Północną (20,1%).

Chociaż przeważająca część turbin wiatrowych jest zainstalowana na lądzie, to instalacje off shore zaczynają wzmacniać swoją pozycję globalnie. W 2016 roku zostało przyłączonych do sieci 2 GW nowych mocy w morskiej energetyce wiatrowej, czyli sumarycznie moc zainstalowana na morzu przekroczyła 14,1 GW.

Rynek energetyki wiatrowej w Europie

Poniżej przedstawiamy 10 krajów w którym energetyka wiatrowa rozwija się najszybciej.

Źródło:EurObserv.ER

Niemcy po raz kolejny odnotowały doskonały wynik ponad 5,4 GW, czyli prawie połowę rynku Unii Europejskiej.  Francja zainstalowała ponad 1,3 GW – nowy rekord i drugi co do wielkości w Europie przyrost mocy. Polska znajduje się na siódmym miejscu pod względem skumulowanej mocy zainstalowanej pod koniec 2016 roku z wynikiem 5,78 GW. Moc zainstalowana tylko w 2016 roku wyniosła w naszym kraju 682 MW. Wśród krajów Unii Europejskiej Bułgaria, Węgry, Czechy, Cypr, Łotwa, Słowenia, Słowacja i Malta to kraje, które w ostatnim roku nie odnotowało przyrostu mocy.

Źródło: EurObserv.ER 2017

 

Redakcja GLOBEnergia