III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, Katedra Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja” serdecznie zapraszają do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”. Odbędzie się ono w dniach 16-17 kwietnia 2018 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Celem Konferencji jest kontynuacja dyskusji naukowej i eksperckiej. Podczas paneli plenarnych poruszone zostaną zagadnienia odnoszące się do lokalnego kontekstu lokalizacji województwa podkarpackiego. Odgrywa ono strategiczną rolę w zakresie dostaw gazu ziemnego na Ukrainę. W związku tym iż po raz pierwszy w roku 2016 Ukraina nie zakupiła gazu ziemnego bezpośrednio z Federacji Rosyjskiej.

Cele dyskusji dotyczyć będą:

 • terminal LNG,
 • projekt Baltic Pipe,
 • polskie i ukraińskie magazyny gazu ziemnego
 • rozbudowy infrastruktury energetycznej.

Przewiduje się w panelach plenarnych dyskusję nad kształtem rozwoju projektu elektromobilności, a w szczególności budowanie pozycji konkurencyjnej polskich firm. Rozwój elektromobilności w sposób bezpośredni łączy się z elektroenergetyką, sektorem IT oraz rozbudową infrastruktury energetycznej.

Podczas paneli tematycznych podjęte zostaną zagadnienia związane z:

 • bezpieczeństwem energetycznym,
 • transformacją energetyczną,
 • rynkiem energii,
 • wydobyciem surowców energetycznych,
 • polskimi kompetencjami w sektorze usług energetycznych,
 •  przyszłością paliw kopalnych,
 • odnawialnymi źródłami energii,
 • elektroenergetyką,
 • nowymi technologiami,
 • digitalizacją sektora energii
 • elektromobilnością.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość przygotowania i dostarczenia po konferencji artykułów naukowych, które mogą zostać opublikowane (pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji) w monografii wieloautorskiej (20 punktów), w kwartalniku naukowo- politycznym „Sprawy Międzynarodowe”, w „Zeszytach Naukowych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk” (9 punktów), czasopiśmie naukowym „Polityka i Społeczeństwo” (9 punktów), czasopiśmie naukowym „Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój” (6 punktów), a także w czasopiśmie naukowym „Energy Policy Studies”.

Konferencja została objęta honorowym patronatem: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezydenta Miasta Rzeszowa, Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Patronat medialny udzieliły: Rzeczpospolita, TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Centrum Informacji Rynku Energii (cire.pl), BiznesAlert.pl, „Nowa Energia”, „Napędy i Sterowanie”, Gazeta Codzienna „Nowiny”, Gazeta Politechniki, WysokieNapiecie.pl, Euractiv.pl, GlobEnergia.pl, GospodarkaPodkarpacka.pl, „Energia i Recykling”, Energetyka”, Grupa medialna Rzeszownazywo.pl, Akademickie Radio Centrum, Wiadomości Naftowe i Gazownicze, Mój Rzeszów-Portal miejski.

Film (demo) z II edycji: https://www.youtube.com/watch?v=uQdUOQkudN0

Więcej informacji: www.instytutpe.pl/konferencja2018
Formularz zgłoszeniowy: http://www.instytutpe.pl/konferencja2018/formularz-

Redakcja GLOBEnergia