18 czerwca w Krzyżowej odbędzie się konferencja „Twoja Energia w Twoim Dom“. Celem wydarzenia jest przedstawienie aktualnej sytuacji na rynku OZE i perspektyw rozwoju energetyki prosumenckiej. Zaproszeni goście to reprezentanci branży OZE, którzy dokonają przeglądu dostępnych technologii oraz źródeł finansowana inwestycji w technologie oparte o odnawialne źródła energii.

 
Podczas konferencji omówione zostaną założenia i wymagania do programów funkcjonalnych i użytkowych dla technologii prosumenckiej, rozwiązania techniczne do dystrybucji ciepła w mikro sieci, a także zasady wsparcia dla mikroinstalacji OZE zgodnie z aktualnym prawem i ustawą o OZE. Jednym z ciekawszych tematów, którym interesują się na ten moment gminy, będzie również omówienie dostępnych form dotacji i dofinansowania do inwestycji w odnawialne źródła energii.
 
Wśród prelegentów znajdą się Bartłomiej Świderek z GLOBEnergia.pl,  Maciej Sokolik z firmy Thermaflex Izolacji Sp. z o.o., Jacek Prypin – praktyk i pasjonat fotowoltaiki, Arkadiusz Wądrzyk –  firma Magit, Piotr Mikos reprezentujący spółkę Domy Czystej Energii, Tomasz Maciejewski z Gramwzielone.pl, a także Krzysztof Brzozowski, prezes Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość, Centrum Technologii Energetycznych.
 
Pełen program konferencji „Twója Energia w Twoim Domu“ jest dostępny na stronie poświęconej wydarzeniu.
Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak liczba miejsc ograniczona, dlatego warto dokonać zgłoszenia na stronie: http://www.domzenergia.pl/Wydarzenia/Konferencja-Twoja-Energia-w-Twoim-Domu
 
Konferencja jest wydarzeniem zamykającym projekt „Od konsumenta do prosumenta – czyli dlaczego warto wdrożyć Inteligentne Sieci Energetyczne w Polsce“, w ramach którego za pomocą przygotowanych narzędzi przedstawione zostały realne możliwości przystosowania infrastruktury sieci do istniejącego systemu energetycznego w celu zintensyfikowania rozwoju m.in. rozproszonej generacji, przyłączania odnawialnych źródeł energii, wprowadzania systemów magazynowania energii oraz zwiększenia efektywności energetycznej a w konsekwencji realizacji celów pakietu klimatyczno-energetycznego UE. 
 
Partnerami wydarzenia są:
 
Niniejszy materiał został opublikowany w ramach przedsięwzięcia „Od konsumenta do prosumenta – czyli dlaczego warto wdrożyć inteligentne sieci energetyczne w Polsce” dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Za jego treść odpowiada wyłącznie OTS Wolna Przedsiębiorczość.