Usprawnienia programu Czyste Powietrze

Od dłuższego czasu NFOŚiGW wprowadza usprawnienia w programie Czyste Powietrze. Są one spowodowane obawami sygnalizowanymi przez opinię publiczną, że zbyt wolna dynamika realizacji programu może spowodować, iż w programie nie zostaną zrealizowane wyznaczone cele. Nieefektywne kotły konwencjonalne funkcjonują jeszcze w blisko 3 mln budynków w Polsce. NFOŚiGW wprowadził już wiele usprawnień. Zostanie uruchomiona ścieżka bankowa, w związku z czym podpisano już stosowne porozumienie z instytucjami finansowymi. W efekcie do dyspozycji przyszłych beneficjentów będą kredyty antysmogowe na wymianę źródła ciepła. W planie jest wdrożenie mechanizmu prefinansowania inwestycji dla najuboższych. Co najważniejsze, rząd chce odejść od finansowania kotłów węglowych i postawić na wsparcie pomp ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych, w budynkach wielorodzinnych oraz ciepłownictwie.

Wycofanie dotacji na kotły węglowe i większe progi dochodowe

NFOŚiGW informuje, że dofinansowanie na zakup i montaż kotła na węgiel w programie Czyste Powietrze będzie możliwe tylko do 31 grudnia 2021 r. W efekcie od następnego roku nie będzie żadnego wsparcia dla tego rodzaju kotłów. Decyzja została podjęta w związku z wytycznymi Komisji Europejskiej, zapisami Krajowego Planu Odbudowy i Polskiego Ładu, oraz obowiązującymi uchwałami antysmogowymi w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego – węgla.

Okres przejściowy, czyli wyznaczony na 31 grudnia br. związany jest z tym, iż program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

– Wszyscy, którzy złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią i zamontują kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r. będą mieli ten koszt zakwalifikowany do dotacji (zostanie dodany odpowiedni przypis w załączniku 2 i 2a do programu) – informuje Narodowy Fundusz.

NFOŚiGW zastrzega, że uzyskanie dofinansowania na kocioł na węgiel będzie możliwe tylko w trzech przypadkach, tj. złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r., zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. lub wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 2021 r.

Większe progi dochodowe w podwyższonym poziomie dofinansowania

Dodatkowo od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji. Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów Czyste Powietrze i Stop Smog, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w Czystym Powietrzu, czyli do 37 tys. zł.

W efekcie zmian dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do 175 proc. najniższej emerytury, czyli do 2 189,04 zł (o ok. 229 zł wyżej niż obecnie). Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie ustalony na poziomie 125 proc. najniższej emerytury na osobę, czyli do 1 563,60 zł (o ok. 164 zł więcej niż obecnie).

Program Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to jeden z największych programów w Polsce, który ma celu walkę ze smogiem oraz przyśpieszenie powszechniej modernizacji budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Program o budżecie 103 mld zł. jest przewidziany dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Można otrzymać dotację na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu do 30 tys. zł w podstawowym poziomie dofinansowania i do 37 tys. zł w podwyższonym. Uruchomione na przełomie kwietnia i maja  pilotaże dla budynków wielorodzinnych w woj. zachodniopomorskim, w Pszczynie oraz Nowej Rudzie są odpowiedzią na potrzeby budownictwa wielorodzinnego.

Redakcja GLOBEnergia