Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów, które określa warunki i zasady regulujące finansowanie polityki spójności w latach 2021-2027, które zostało przyjęte 22 stycznia na europejskich szczeblach władzy kończy erę wsparcia finansowego dla technologii wykorzystujących paliwa kopalne.

Rozporządzenie o którym mowa, zmienia model pomocy finansowej, kładąc nacisk na zapobieganie zmianom klimatycznym. Uruchamia tym samym nowe zabezpieczenia przed negatywnym wpływem człowieka na zmiany klimatu. Fundusze przeznaczone na poprawę europejskiego rozwoju regionalnego z założenia mają być wykorzystane efektywniej.

Co najważniejsze? Rozporządzenie ogranicza finansowanie paliw kopalnych w przyszłej polityce spójności. Mocno stawia też na efektywność energetyczną. Rozporządzenie zachęca dodatkowo, do społecznie sprawiedliwej transformacji energetycznej i większego udziału społeczeństwa w planowaniu i wdrażaniu funduszy UE.

Zapisy rozporządzenia z zadowoleniem przyjęły takie organizacje pozarządowe jak CEE Bankwatch, czy organizacja Network and Climate Action Network (CAN).

To co oznacza dla Polski?

Dla nas oznacza to koniec wsparcia dla paliw kopalnych, czyli dofinansowania na klasyczne technologie grzewcze. Pod znakiem zapytania więc po raz kolejny stają zasady programu Czyste Powietrze.

Pisaliśmy o tym już na początku stycznia, kiedy to dochodziły do nas pierwsze, poparte wiarygodnymi źródłami sygnały, o tym, że Komisja Europejska mocno zastanawia się nad finansowaniem źródeł opartych na paliwach kopalnych. Piotr Woźny zapowiadał wtedy, że decyzja o rezygnacji z finansowania konwencjonalnych paliw może dotyczyć już najbliższej perspektywy finansowej. Chodzi tutaj głównie o takie paliwa kopalne jak węgiel, gaz i olej.

Koniec dofinansowania dla kotłów gazowych?

Eksperci z branży zauważają, że na tym etapie programu Czyste Powietrze trudno będzie zrezygnować w Polsce z dotowania kotłów gazowych.

Każdy problem ma też drugą stronę medalu.. Z jednej strony trudno byłoby zrezygnować z dotowania chociażby kotów gazowych, ale z drugiej strony trzeba zwrócić uwagę na to, że należy przedefiniować politykę energetyczną pod kątem promowania odnawialnych źródeł energii w budownictwie.

Tak więc zakończenie finansowania paliw kopalnych i zagwarantowanie zaangażowania obywatelskiego poprzez zasadę partnerstwa jest najlepszym sposobem na to, by nie pozostawiać nikogo w tyle i aby zadbać o prawidłowy kształt i formę transformacji energetycznej.

Prowadzący biznes w branży grzewczej powinni dobrze przemyśleć strategię na najbliższe lata. W perspektywie 2021-27 warto zainwestować w OZE. Pompy ciepła mogą stracić konkurencję w kotłach gazowych. Proces ten obserwowany już jest w niektórych krajach europejskich.

Redakcja GLOBEnergia