Ze względu na pokrywanie się obszarów wsparcia w programach Kawka, Ryś i Prosument, a także zbytnią pracochłonność ich obsługi i jednocześnie brak dostosowania do realnych potrzeb i uwarunkowań regionów, zdecydowano o stworzeniu nowego, jednolitego i elastycznego mechanizmu wsparcia. Planowany instrument dofinansowywania przedsięwzięć na poziomie lokalnym będzie się wpisywał w potrzeby i oczekiwania regionów, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości finansowych NFOŚiGW.

W związku z powyższym NFOŚiGW zdecydował – zgodnie z ustaleniami na Konwencie Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który odbył się pod koniec czerwca 2016 r. – że zadania te przekieruje na WFOŚiGW, które są bliżej lokalnych społeczności. Od kilku tygodni NFOŚiGW prowadzi więc intensywne konsultacje z wojewódzkimi funduszami, które mają oszacować zapotrzebowanie na wsparcie w swoich rejonach.

Efektem tych konsultacji ma być nowy kompleksowy instrument wsparcia walki z niską emisją, skierowany do regionów za pośrednictwem WFOŚiGW. Docelowo NFOŚiGW ma zamiar objąć nowym programem działania do tej pory uwzględnione w programach: Kawka, Ryś i Prosument.

shutterstock_145360867

W ramach programu Prosument obecnie można ubiegać się o dofinasowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którymi NFOŚiGW ma podpisane umowy na udostępnienie środków, a które nie wykorzystały jeszcze całego limitu przyznanego umową. Lista WFOŚiGW, z którymi NFOŚiGW ma podpisane umowy, dostępna jest na stronie internetowej Narodowego Funduszu.

O możliwość ubiegania się o pozostałe środki w ramach Prosumenta należy dowiadywać się bezpośrednio w poszczególnych WFOŚiGW, które znajdują się na powyższej liście.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej