Koniec z pyłem! Nowa metoda czyszczenia modułów PV

Naukowcy z Pakistanu stworzyli innowacyjny system czyszczenia modułów fotowoltaicznych. Innowacja jest idealnym rozwiązaniem na problem osadzającego się pyłu, typowego dla tamtejszego regionu. To ważne narzędzie pozwalające utrzymać sprawność fotowoltaiki na pożądanym poziomie. Szczegóły konstrukcji, jak i samych badań przybliżamy poniżej. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Nowa metoda czyszczenia modułów fotowoltaicznych prosto z Pakistanu. Czy dbanie o czystość modułów PV jest trudne? Sprawdzamy!

Podziel się

Naukowcy z National University of Sciences & Technology (NUST) w Pakistanie opracowali system czyszczenia modułów fotowoltaicznych, który poprzez usuwanie pyłu z powierzchni ogniw podnosi ich produktywność, a jednocześnie chłodzi moduły. Realizacja obu tych aspektów podnosi sprawność. Prosta idea nadaje się do implementacji zarówno dla domowych instalacji fotowoltaicznych, jak i tych wielkoskalowych. Co ważne, zespół wyposażył instalację w mikrokontroler, automatyzujący proces czyszczenia i czyniąc go bezobsługowym.

Prosty a funkcjonalny

Badania wykonane przez zespół skupiły się na roli zanieczyszczeń w całkowitej generacji z PV i udoskonaleniem metody ich czyszczenia. Całość analizy miała miejsce w Islamabadzie w Pakistanie. Wykorzystano moduły polikrystaliczne, a próba badawcza objęła trzy różne kąty nachylenia stołów - 23°, 33° i 43°. Odnotowane straty wyniosły kolejno 16,20%, 14,12%, oraz 11,64%.

Schemat systemu czyszczącego
Źródło: A building integrated solar PV surface-cleaning setup to optimize the electricity output of PV modules in a polluted atmosphere

Znacząca część systemu czyszczenia to stalowy prostopadłościan o długości 76,2 cm, zamontowany przy górnej części modułu. Jest on wyposażony w osiem dysz płaskostrumieniowych, które zapewniają równomierny przepływ wody po przedniej stronie panelu. Dysze umieszczone są w odległości 14 cm od siebie i umożliwiają przepływ wody na poziomie 0,49 l/m. Obieg wody w systemie zapewnia pompa wodna o mocy 36 W.

Po oczyszczeniu powierzchni modułu, woda jest zbierana i filtrowana, by potem powtórnie znaleźć się w obiegu systemu czyszczącego. Taki cykl jest szczególnie ważny ze względów oszczędzania wody. Warto zwrócić uwagę, że problemy z dostępem do wody, to najczęściej domena piaszczystych terenów pustyń. A to właśnie tam występuje największa potrzeba oczyszczania modułów z pyłu. 

Dla sprawdzenia rzeczywistego znaczenia czyszczenia modułów w pakistańskich warunkach przeprowadzono badanie z próbą kontrolną w postaci instalacji, z powierzchni której nie usuwano pyłów. Dane ze wszystkich instalacji fotowoltaicznych były zbierane co minutę, monitorowano produkcję energii elektrycznej i temperatury modułów. Urządzenie czyszczące zamontowane zostało w modułach nachylonych pod kątami: 23°, 33° i 43°. Całość badania trwała od stycznia do lutego włącznie. 

Według dostarczonych wyników badań, moduły wyposażone w system czyszczenia dostarczyły o 13,74% wyższy prąd niż nieczyszczona próba kontrolna. Dodatkowo, woda obmywając moduł obniżyła średnią temperaturę instalacji o 0,8°C w porównaniu ze wzorcowym modułem. 

Zastosowanie zautomatyzowanego systemu czyszczenia wodą pod ciśnieniem, działającego codziennie przez 5 minut, pozwala odzyskać do 80% utraconej mocy spowodowanej osadzaniem się pyłów z atmosfery.

Dlaczego to takie ważne?

Zanieczyszczenia powierzchni modułów to jedno z głównych ograniczeń implementacji fotowoltaiki w trudniejszych klimatach. Nieprzykładanie wagi do stanu czystości instalacji zwłaszcza w takich regionach może w znaczny sposób zaburzyć produkcję prądu, tym samym pozbawić inwestycję ekonomicznej opłacalności. Warto wspomnieć, że z reguły instalacja fotowoltaiczna składa się z kilku połączonych modułów. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że produkcja prądu z całości instalacji uzależniona jest od poziomu sprawności jej najsłabszego ogniwa. Z informacji zawartych w literaturze naukowej wynika, że generalnie zakres spadku sprawności fotowoltaiki spowodowany zanieczyszczeniem modułów mieści się w zakresie od 0,5% do 63%. 

Dla lepszego zobrazowania skali problemu, w warunkach klimatycznych Arabii Saudyjskiej instalacja nie czyszczona przez pół roku odnotowała 50% straty produkcji energii z powodu osadzania się pyłów. W warunkach kalifornijskich straty wynoszą około 0,051% dziennie, dając straty w zakresie 1,5% do 6,2% rocznie. Badania przeprowadzone pod tym kątem w Hiszpanii wskazały na straty w wysokości 4,4% na dzień, w trakcie suchego sezonu mogą wzrosnąć do nawet 20%. 

Większy kąt nachylenia stołu pomaga w grawitacyjnym czyszczeniu instalacji, tym samym takie systemy cechuje wyższy wskaźnik produkcji. Instalacje analizowane w trakcie innego badania (0°, 25° i 45°) odnotowały kolejno straty równe 7.6%, 14.1% i 10.9%.

Rozmiar ziaren ma znaczenie!

Jak rozmiar ziaren pyłu wpływa na spadek produkcji? Przeprowadzone na ten temat badania wykazały, że zwiększenie rozmiaru cząsteczek z 10 mm do 30 mm spowodowały zmniejszenie ogólnej akumulacji brudu na module z 9.76 g/m2 do 2.59 g/m2. Spowodowało to spadek produktywności modułu z 14.64% do 3.89%. Zmiana w zakresie przepuszczalności promieni świetlnych to spadek z 25.32% do 8.38%.

Regiony o suchym klimacie wymagają od inwestorów intensywniejszego czyszczenia modułów fotowoltaicznych, ze względu na mniejsze szanse na samooczyszczenie. Pakistan jest właśnie jednym z takich regionów o zapylonej i zanieczyszczonej atmosferze. Z powodu zabrudzeń produkcja energii z fotowoltaiki może się tam zmniejszyć nawet o 40%. Dlatego zainstalowane moduły fotowoltaiczne wymagają częstego czyszczenia.

Źródło: A building integrated solar PV surface-cleaning setup to optimize the electricity output of PV modules in a polluted atmosphere

Zobacz również