Projekt dotyczy budowy pierwszej w kraju ciepłowni geotermalnej na wyspie Pociejewo. Miejsce uważane jest za jedno z lepszych źródeł termalnych w Polsce! Kwota dofinansowania o jaką ubiega się koniński MPEC to ponad 17 mln zł.

Ale po kolei…

Wniosek o dofinansowanie inwestycji złożony został przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Koninie. Informację o braku dofinansowania budowy ciepłowni, przekazano we wrześniu podczas posiedzenia Rady Konsultacyjnej ds. Gospodarczych przy prezydencie Konina.

Stanisław Jarecki, prezes MPEC w Koninie podkreślił, że w postępowaniu konkursowym wspólnie oceniano projekty biomasowe i geotermalne. Wszystkie inwestycje geotermalne przegrały z biomasą. Miasto złożyło odwołanie do NFOSiGW i ministra energii sugerując, że źle policzono punkty dla projektu.

W innym wypadku, dofinansowanie projektu będzie możliwe w kolejnym konkursie, który rozstrzygnie się dopiero w przyszłym roku.

Już teraz wiadomo, że możliwa jest teraz tylko ta druga opcja.

Geotermia Konin –  wizualizacja inwestycji

Ciężka sytuacja ciepłowni w Koninie

Odwołanie miasta zostało odrzucone. Józef Nowicki poinformował o tym w ratuszu, podczas spotkania podsumowującego siódmą kadencję konińskiego samorządu. Ustępujący prezydent Konina cierpko wypowiadał się na temat „przychylności” polskiego rządu Koninowi, jeśli chodzi o budowę ciepłowni geotermalnej.

Józef Nowicki podsumował nieprzychylną wypowiedź tym, że Konin już półtora roku czeka na rozstrzygnięcie i pewnie będzie czekał jeszcze kolejne półtora roku.

Źródło: przegladkoninski.pl

Redakcja GLOBEnergia