Celem organizowanego przez resort energii konkursu jest wyróżnienie specjalnym certyfikatem tych klastrów energii, które zaprezentują najlepszą wizję swojego rozwoju. Na zgłoszenia Ministerstwo Energii czeka do 30 września 2017 r.

Wyróżnione w konkursie zostaną te klastry, które zaprezentują najatrakcyjniejszą strategie rozwoju obszaru swojej działalności. Powinna ona przede wszystkim uwzględniać m.in. lokalne potrzeby energetyczne danego terenu przy wykorzystaniu lokalnego potencjału i dostępnych zasobów.

Zasady konkursu

Wszystkie klastry, które otrzymają certyfikat pilotażowego klastra energii włączone zostaną w działania ME w zakresie:

  • wymiany doświadczeń w ramach klastrów,
  • promocji dobrych praktyk.

Ministerstwo zachęca wszystkie klastry energii w Polsce zachęcamy do składania wniosków konkursowych. Można to zrobić do 30 września 2017 r. za pomocą formularza.

Szczegóły – co, gdzie i kiedy?

Ministerstwo Energii zaprasza klastry energii do udziału w konkursie dla klastrów energii, w którym wyróżnione klastry otrzymają Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii.

Cel konkursu: wyróżnienie klastrów energii o lokalnym zasięgu, które realizują swoje strategie w oparciu o miejscowe potrzeby przy wykorzystaniu synergii ze współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami.

Terminy zgłaszania: od 21.08.2017 r. do 30.09.2017 r.

Pytania: klastryenergii@me.gov.pl

Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie planu rozwoju klastra energetycznego.

Formularz konkursowy do wypełnienia przez uczestników oraz przesłania zgłoszenia znajduje się na stronie: http://www.me.gov.pl/node/27450

 

Redakcja GLOBEnergia