Konkurs na darmowy magazyn energii! NCBR ponownie poszukuje chętnych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło ponowne uruchomienie procesu konkursowego dla Partnerów Technologii. Wcześniej unieważniono cztery postępowania konkursowe, a teraz poprawiona ich treść została ogłoszona w nowym formacie. Termin składania zgłoszeń upływa 24 lipca.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

magazyn energii

Podziel się

W ramach jednego z konkursów, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) poszukiwało sześciu domów jednorodzinnych, które mogłyby zostać objęte bezpłatnymi inwestycjami energetycznymi. Te inwestycje miałyby obejmować instalację systemów do ogrzewania i chłodzenia budynków, wykorzystujących magazynowanie ciepła i/lub chłodu. Dodatkowo, planowano także zainstalować systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz/lub systemy magazynowania energii elektrycznej. Celem konkursu było wdrożenie i testowanie nowych rozwiązań energetycznych, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze domów jednorodzinnych.

Zgodnie z informacją NCBR, wada formalna występująca w wcześniejszych ogłoszeniach konkursów, które miały miejsce w maju, czerwcu i na początku lipca, spowodowała potrzebę ich ponownej publikacji. Błąd pisarski w treści wcześniejszych ogłoszeń nie zawierał standardowego postanowienia o możliwości modyfikacji lub zmiany warunków, co jest wymagane przez art. 70(1) § 3 kodeksu cywilnego w podobnych postępowaniach w NCBR.

Konkursy NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło ponownie postępowania konkursowe na Partnerów Technologii w zakresie: 

1. Udostępnienia budynku biurowego na potrzeby demonstracji technologii stworzonej w Przedsięwzięciu pn. „MAGAZYNOWANIE CIEPŁA I CHŁODU”. 

2. Udostępnienia budynków szkół średnich i podstawowych na potrzeby demonstracji systemów opracowanych w Przedsięwzięciu pn. „WENTYLACJA DLA SZKÓŁ I DOMÓW”. 

3. Udostępnienia budynku domu jednorodzinnego na potrzeby demonstracji technologii opracowanych w Przedsięwzięciach pn. „MAGAZYNOWANIE CIEPŁA I CHŁODU”, „WENTYLACJA DLA SZKÓŁ I DOMÓW” oraz „MAGAZYNOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ”. 

4. Udostępnienia lokalu mieszkalnego na potrzeby demonstracji technologii opracowanych w przedsięwzięciu pn. „WENTYLACJA DLA SZKÓŁ I DOMÓW”. 

Informacje o ponownie ogłoszonych konkursach w nowym brzmieniu dostępne są na stronie NCBR w zakładce "Postępowania, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP". W celu ułatwienia zauważenia zmian w dokumentacji konkursowej, wprowadzone modyfikacje zostały oznaczone kolorem żółtym.

Termin składania wniosków w tych konkursach upływa 24 lipca o godzinie 12:00. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z szczegółami oraz złożenia swoich wniosków przed wskazanym terminem.

Źródło: NCBR.

Zobacz również