Zarząd PSG zaprasza do wzięcia udziału w konkursie o Nagrodę Naukową Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego (PSG) za publikację o tematyce z zakresu geotermii.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace polskich autorów, także niebędących członkami PSG, jednak zgłaszane powinny być przez członków PSG. Prace nadesłane na konkurs powinny być napisane w języku polskim lub angielskim, opublikowane w latach 2017 i 2018.

Zgłoszenia publikacji do konkursu należy dokonać do dnia 31 maja 2018 r. poprzez stronę internetową PSG (link do formularza). Pełny regulamin przyznawania Nagrody Naukowej PSG za publikację o tematyce z zakresu geotermii znajdą Państwo tutaj. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani nie później niż do 15 września 2018 r.

Nagrodą w konkursie będzie bezpłatny udział autora lub jednego z autorów w nadchodzącym VI Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym, który odbędzie się w dniach 23 – 25 października 2018 r. w Zakopanem. Informacje na temat tegorocznego Kongresu znajdą Państwo tutaj: (link do strony Kongresu).


VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny odbędzie się w dniach 23-25 października 2018 w Zakopanem.

Organizatorami VI Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego są:

  • Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne
  • Katedra Surowców Energetycznych, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
  • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
  • Pozostali organizatorzy w trakcie ustaleń.

Ogólnopolski Kongres Geotermalny jest jedną z głównych form działalności PSG i realizacji jego celów statutowych, jakim jest rzetelne informowanie społeczeństwa i czynników decyzyjnych o zasobach i możliwościach wykorzystania geotermii w Polsce, jej popularyzacja i promocja, łączenie środowisk i wspólne działania. To zawsze działalność „pro publico bono” i w propaństwowej perspektywie.

Redakcja GLOBEnergia