Porozumienie sektorowe zostało podpisane z inicjatywy wiceministra klimatu i środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. OZE Ireneusza Zyski. Głównym celem porozumienia jest wsparcie rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce oraz maksymalizacja local content, czyli udziału polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw dla morskich farm wiatrowych powstających w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim. Dokument podpisało około 200 sygnatariuszy, ale to nie koniec. Ministerstwo zachęca podmioty do przyłączenia się do budowy nowego sektora poprzez dołączenie do porozumienia.

Prace nad porozumieniem zaczęły się od podpisania rok temu listu intencyjnego o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Dzięki temu dokumentowi zainteresowane podmioty rozpoczęły współpracę nad budową i rozwojem sektora. Następnie pod koniec października 2020 roku ruszyły prace w utworzonych sześciu grupach roboczych, których zwieńczeniem jest wspólnie wypracowane i uzgodnione podpisane porozumienie sektorowe.

Porozumienie podpisali Minister Klimatu i Środowiska, Minister Aktywów Państwowych, Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Infrastruktury, Minister Edukacji i Nauki, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, a także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, jednostek finansowych i budżetowych inwestorów i branży – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Offshore wind będzie wyzwaniem dla Polski

Porozumienie ma być podstawą nowej platformy współpracy między uczestnikami rynku. Podczas wydarzenia został odczytany list Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Wskazał, że warte ponad 130 mld zł inwestycje angażują polskie firmy w projekty będące kołem zamachowym polskiej gospodarki.

– Transformacja energetyczna to wielka szansa na wielki skok technologiczny polskiej gospodarki i osiągnięcie suwerenności energetycznej – stwierdził w liście do uczestników premier.

Dodał, że to wiele wyzwań, ale jeszcze więcej szans. Morska energetyka to ważny element Polskiego Ładu, ale i Krajowego Plan Odbudowy.

Z kolei Michał Kurtyka powiedział, że ten dzień zapisze się w kalendarzu jako historyczny dzień dla polskiej energetyki i gospodarki. Współpraca podmiotów polskich i międzynarodowych pozwoli na instalację 11 GW mocy do 2040 roku. Przypomniał o ustawie o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która pojawiła się w tym roku w polskiej przestrzeni regulacyjnej.

– Morska energetyka wiatrowa jest naszym wspólnym wyzwaniem, gdyż mamy świadomość, jak potężny jest potencjał Morza Bałtyckiego. Mamy też świadomość, że transformacja energetyczna nie uda się, jeśli Polska nie postawi na nowe gałęzie gospodarki. Nie uda się, jeśli nie zrealizujemy jej razem – powiedział Kurtyka.

“Konstytucja polskiego sektora offshore wind”

Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska oraz Pełnomocnik Rządu ds. OZE podkreślił, że sector deal to drugie na świecie, po obecnym liderze morskiej energetyki wiatrowej Wielkiej Brytanii, porozumienie sektorowe dotyczące budowy nowego sektora gospodarki. Polish Offshore Wind Sector Deal jest otwarciem nowego rozdziału dla polskiej gospodarki. W trakcie uroczystości minister Kurtyka i wiceminister Zyska podziękowali wszystkim osobom zaangażowanym w prace nad porozumieniem, które przyczyniły się do wspólnego sukcesu. Zyska powiedział, że porozumienie jest swego rodzaju konstytucją branży morskiej energetyki wiatrowej.

– Dziś porozumienie sektorowe, jutro budowanie infrastruktury dotyczącej instalacji, obsługi serwisowej morskich farm wiatrowych. Mamy niepowtarzalną szansę, by stać liderem w regionie Morza Bałtyckiego – powiedział Zyska.

Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) powiedział, że podpisane porozumienie sektorowe przez około 200 podmiotów związanych z morską energetyką wiatrową to przełomowy moment dla rozwoju całej branży. Perspektywy i możliwości jakie przyniesie MEW, czyli całkiem nowa gałąź gospodarki, są ogromne. Tak duże inwestycje będą wymagały zaangażowania wielu branż oraz przedsiębiorstw, które mogą i powinny wziąć czynny udział w budowaniu łańcucha dostaw do morskich farm na Bałtyku.

Inwestorzy już działają

Porozumienie podpisały polskie spółki działające w sektorze offshore wind, ale także najwięksi inwestorzy jak PGE Polska Grupa Energetyczna. – PGE jako największy krajowy producent energii i lider rozwoju polskiego rynku morskiej energetyki wiatrowej od dłuższego czasu podejmuje działania na rzecz maksymalizowania udziału krajowych firm w budowie morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Stąd też nasza determinacja w dążeniu do tego przełomowego porozumienia, które ma dać impuls do budowy nowej gałęzi gospodarki – komentuje Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna oraz partner projektowy Ørsted rozpoczęły przetarg na dostawcę generatorów turbin wiatrowych dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica (MFW Baltica), stanowiących najbardziej kapitałochłonną część inwestycji. Przetarg na generatory turbin jest jednym z największych zamówień realizowanych w ramach procesu zakupowego dla farmy morskiej o mocy do 2,5 GW realizowanej w polskiej strefie Morza Bałtyckiego.

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom