Etap I przewidziany na lata 2016-2018 zakłada wdrożenie programów pilotażowych, które skierują zainteresowanie społeczne na elektromobilność, co rozpocznie proces niezbędnych zmian w świadomości. W tej fazie zachęty do zakupu pojazdów indywidualnych, firmowych lub publicznych będą miały na celu wykreowanie oczekiwania powstania rynku, co przełoży się na intensyfikację działań w zakresie budowy infrastruktury oraz rozwoju przemysłu elektromobilności. Przewiduje się, że w tym okresie powstawać będą pierwsze prototypy pojazdu dostosowanego do potrzeb polskiego i europejskiego rynku.

Podczas czerwcowej konferencji „W drodze do elektromobilności” Minister Tchórzewski podkreślił, że elektromobilność to duże wyzwanie, ale także szansa na rozwój wielu obszarów naszego rynku. – Dlatego zainicjowaliśmy pomysł, który chcemy realizować we współpracy na poziomie rządowym, biznesowym, jak i naukowym. Powiedział również, że celem Ministerstwa Energii jest, aby po polskich drogach jeździło w perspektywie dekady co najmniej milion aut napędzanych energią elektryczną. – Będzie się to wiązało z wygenerowaniem dodatkowego popytu na energię, co pozwoli lepiej zagospodarować moce wytwórcze i ograniczyć zanieczyszczenie powietrza, zwłaszcza w dużych miastach – dodał. Minister Tchórzewski zapowiedział również pakiet zmian legislacyjnych służących m.in. wypracowaniu modelu sprzedaży usługi ładowania pojazdów elektrycznych.

To podczas tej konferencji Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Politechnika Warszawska, Enea S.A., ENERGA S.A., PGE S.A. oraz TAURON Polska Energia S.A. podpisały list intencyjny dotyczący wspólnych działań na rzecz rozwoju, promowania i upowszechniania elektromobilności w Polsce oraz rozwoju przemysłu związanego z tym obszarem. W zeszłym tygodniu informowaliśmy, że w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta zarejestrowano wniosek o utworzenie spółki ElectroMobilityPoland, która miała zająć się produkcją samochodów elektrycznych. Wniosek złożyły spółki energetyczne, które w czerwcu podpisały list intencyjny, jednak już następnego dnia wycofano się z zapisów o produkcji samochodów elektrycznych, pozostając jedynie przy „stworzeniu podstaw ekonomiczno-organizacyjnych, technologicznych i naukowych do kreacji i rozwoju elektromobilności w Polsce.”

Redakcja GLOBEnergia zwróciła się do wszystkich koncernów z zapytaniem o nagłą zmianę decyzji w sprawie budowy polskiego samochodu elektrycznego, nie otrzymując jednak żadnego stanowiska. ENERGA SA odsyła do wspólnego komunikatu, w którym spółka poda więcej szczegółów po zakończeniu rejestracji wniosku.

Wziąwszy pod uwagę powyższe informacje, jakie są szanse, że zapowiadany do końca roku 2018 prototyp powstanie? Samochody elektryczne nie są w Europie niczym nowym – czy nie ma więc na rynku modeli, które spełniałyby też polskie oczekiwania i wymagania?

Cele przedstawione w Planie są bardzo ambitne, niestety wydaje się jednocześnie, że nie do końca realne. Pozostaje trzymać kciuki, aby działania Ministerstwa były szybkie i skuteczne, i pozwoliły na ich realizację.

Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 5 października 2016 r. na adres: alicja.pawlowska@me.gov.pl.

Plan (w całości do pobrania tutaj) określa korzyści związane z upowszechnieniem stosowania pojazdów elektrycznych w Polsce oraz identyfikuje potencjał gospodarczy i przemysłowy tego obszaru.

Dokument porusza przede wszystkim kwestie:

  • związaną z rozwojem elektromobilności poprawę jakości powietrza,
  • zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego,
  • poprawy stabilności pracy sieci elektroenergetycznej,
  • potrzeby nowych modeli biznesowych i koncentracji na przyszłościowych technologiach,
  • rozwoju zaawansowanego przemysłu.

Perspektywa rozwoju elektromobilności uzupełniona została o kompleksowy zestaw propozycji instrumentów wsparcia, których wdrożenie przyczyni się do:

  • rozwoju przemysłu elektromobilności,
  • wykreowania popytu na pojazdy elektryczne,
  • modernizacji sieci elektroenergetycznej,
  • poprawy współpracy nauki z sektorem przedsiębiorstw.

Plan Rozwoju Elektromobilności jest jednym z trzech elementów opracowanego w Ministerstwie Energii Pakietu na Rzecz Czystego Powietrza, na który składają się też Krajowe ramy polityki infrastruktury paliw alternatywnych oraz Fundusz Niskoemisyjnego Transportu i których konsultacje również trwają.

Źródło: Ministerstwo Energii, Biuletyn Informacji Publicznej, GLOBEnergia

Opracowanie: redakcja GLOBEnergia