Konsultacje wymagań technicznych dla programu dopłat do domów energooszczędnych

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

energooszczednosc

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje nowy program wsparcia budownictwa energooszczędnego. Głównym celem Programu, poza celem ekologicznym, jest stworzenie impulsu do rozwoju budownictwa o niskim zużyciu energii w Polsce. Wsparcie będzie miało formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę domu lub zakup domu / mieszkania od dewelopera i będzie skierowane do osób fizycznych. Podstawą uzyskania dopłaty będzie przedstawienie w banku projektu budowlanego zweryfikowanego pod kątem spełnienia wymogów Programu oraz pozytywny wynik badania powykonawczego budynku. Wysokość dopłaty będzie uzależniona od osiągniętego standardu energetycznego wyrażonego wskaźnikiem rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji.

Kluczowym elementem programu jest zdefiniowanie minimalnych wymagań technicznych dla osiągnięcia pożądanego standardu energetycznego oraz określenie procedury weryfikacji projektu budowlanego i badania powykonawczego wykonanego budynku. Naszym celem jest stworzenie instrumentu, który będzie wspierał budynki rzeczywiście energooszczędne. Opracowanie tych wytycznych zostało zlecone firmie zewnętrznej: Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. W celu jak najlepszego dopasowania instrumentu do wymagań rynku budowlanego w Polsce, chcielibyśmy przeprowadzić szerokie konsultacje zaproponowanych przez KAPE S.A. wytycznych.

Dokument stanowiący wstępną wersję opracowania znaleść mozna na stronie www.nfosigw.gov.pl, a ostateczny kształt wytycznych będzie rezultatem przeprowadzonych konsultacji.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej