Konsumenci energii będą informowani o szczegółach planowanych podwyżek cen energii

W dobie wzrostów cen energii nie wszyscy odbiorcy rozumieją, dlaczego z miesiąca na miesiąc muszą płacić większe rachunki. Decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzające taryfy wraz z załącznikami nie zawierają szczegółowych kalkulacji przyjętej i zatwierdzonej w taryfie ceny energii elektrycznej. W ocenie Ministerstwa klimatu i środowiska, odbiorcy energii elektrycznej powinni być powiadomieni w sposób przejrzysty i zrozumiały o podwyżce cen lub stawek opłat. Resort przygotował w tym celu projekt rozporządzenia.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt regulacji „zmieniających rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną”. Nowe przepisy mają sprawić, że sprzedawcy energii i gazu będą zobowiązani do rzetelnego i zrozumiałego dla odbiorcy informowania o planowanych podwyżkach energii. Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne „sprzedawca paliw gazowych lub energii powinien powiadomić odbiorców, w sposób przejrzysty i zrozumiały, o podwyżce cen lub stawek opłat za dostarczane paliwa gazowe lub energię określonych w zatwierdzonych taryfach, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej podwyżki”. Prawo Unii Europejskiej także nakazuje przedsiębiorstwom energetycznym udzielać rzetelnej informacji na temat cen i stawek opłat stosowanych w taryfach na sprzedaż i dystrybucję energię elektrycznej, w tym przede wszystkim konsumentom, czyli odbiorcom energii elektrycznej w gospodarstwach domowych.

Autorzy projektu rozporządzenia wyjaśniają, że decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (obecnie Rafała Gawina) zatwierdzające taryfy wraz z załącznikami, które podlegają publikacji i stanowią informację publiczną, w szczególności taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G, nie zawierają szczegółowych kalkulacji przyjętej i zatwierdzonej w taryfie ceny energii elektrycznej. Odbiorcy energii elektrycznej powinni być powiadomieni  o podwyżkach w sposób przejrzysty i zrozumiały. Dla konsumentów szczególnie istotną jest informacja o strukturze kosztów, które wpływają na końcową cenę energii elektrycznej.

Sprzedawca poinformuje o strukturze kosztów, w tym zakupu uprawnień

Niestety, obecnie przepisy, w tym „rozporządzenie taryfowe”, nie wskazują, co do zasady, jakie informacje i dane powinny się znaleźć na fakturze z tytułu sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej. Dlatego, w opinii Ministerstwa Klimatu i Środowiska, „konieczne jest doszczegółowienie w dodawanym przepisie rozporządzenia taryfowego, obowiązku wskazania przez przedsiębiorstwo energetyczne informacji o strukturze kosztów uzasadnionych zakupu energii elektrycznej na fakturze wystawianej i doręczanej w kolejnym okresie rozliczeniowym po wejściu w życie nowej taryfy”.

Jak czytamy w projekcie rozporządzenia, informacja będzie obejmowała strukturę procentową kosztów składających się na końcową cenę energii elektrycznej, w tym kosztu zakupu uprawnień do emisji.

Źródło: RCL