Polecenie rozpoczęcia prac na terenie kopalni Adamów wydano 30 grudnia 2020 r. Farma Gryf – bo tak będzie się nazywała instalacja, znalazła się w gronie zwycięzców aukcji zwykłej na sprzedaż energii z OZE w kategorii farm fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy powyżej 1 MW. Aukcja była organizowana 14 grudnia br. Farma może liczyć na stałą cenę sprzedaży do 2038 r. Łącznie na lata 2021-2038 URE zakontraktował w tej aukcji wolumen ok. 42 mln MWh energii elektrycznej o wartości blisko 9,5 mld zł.

W listopadzie 2020 r. wybrano generalnego wykonawcę farmy Gryf. W budowie będą wykorzystane wysokosprawne panele fotowoltaiczne w ilości 40 tys. Zagwarantują one optymalne wykorzystanie poeksploatacyjnych terenów kopalni Adamów, na których powstanie instalacja, ale także istniejącą już infrastrukturę przesyłową. Harmonogram przewiduje zakończenie inwestycji na koniec 2021 r.

Perspektywy inwestycyjne gminy Przykona

Energa szacuje duży potencjał inwestycyjny na terenie gminy Przykona. Według szacunków na 300 ha gruntów można wybudować instalacje o mocy ok. 160 MW. Energa należąca dziś do PKN Orlen rozpoczęła inwestycje od budowy farmy wiatrowej Przykona. Do jej budowy zastosowana została jedna najnowocześniejszych 9 turbin wiatrowych w Polsce – Vestas V-126 o mocy jednostkowej 3,45 MW. Łączna moc instalacji to 31,05 MW. Planowana roczna produkcja jest szacowana na ok. 80 GWh. Jest to pierwsza farma wiatrowa w Polsce, w której zastosowano ten model turbiny.

Wraz z uruchomieniem FW Przykona moc zainstalowana we wszystkich aktywach wiatrowych Energi wzrosła do 242 MW, a łączna szacowana roczna produkcja z tych źródeł – do ok. 500 GWh.

PKN ORLEN wspólnie z Energą dążą do zwiększenia portfela wytwórczego z OZE, w szczególności wiatru i fotowoltaiki, co przysłuży się osiągnięciu przez Grupę ORLEN neutralności emisyjnej do 2050 roku.

Rekultywcja terenów górniczych nie tylko z pomocą OZE

Kraje mają już za sobą pierwsze doświadczenia w sferze rekultywacji terenów pokopalnianych (np. Niemcy), instalując na obszarach pogórniczych elektrownie fotowoltaiczne lub wiatrowe. Polska także ma już sporo doświadczeń. Polskie prawo geologiczne i górnicze nakłada obowiązek na przedsiębiorcę górniczego w postaci obowiązku rekultywacji obszaru przekształconego w wyniku działalności wydobywczej, co wiąże się z dużymi kosztami.

Działania w zakresie zagospodarowania wyrobisk wspiera m.in. Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2018 r. poinformował o planach przekazania 1,3 mln zł w formie dotacji na dwa projekty wspierających efektywną gospodarkę przestrzenną i rekultywację terenów zdegradowanych. Wyższy Urząd Górniczy (WUG) w Katowicach otrzymał ponad 934 tys. na projekt “Inwentaryzacja wyrobisk mających połączenie z powierzchnią, w rejonach zlikwidowanych kopalń rud metali kolorowych”. Inwentaryzacja objęła górnicze wyrobiska, które powstały wydobyciu rudy cynku, ołowiu i żelaza na terenie województw śląskiego i małopolskiego.

Kolejna dotacja w wysokości ponad 348 tys. zł przekazano Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. (SRK S.A.) w Bytomiu. Środki zostały przekazana na rekultywację poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Brzeszczach przy ul. Św. Wojciecha 77.

Podobne projekty planuje realizować polski producent miedzi – KGHM Polska Miedź. Spółka chce postawić m.in na realizację projektów OZE. Elektrownia fotowoltaiczna Piaskownia Obora to jeden z trzech rozważanych projektów na terenie Kopalni „Piaskownia Obora”. Koncepcja zakłada zainstalowanie paneli o mocy 8 MW na obszarze ok. 16 ha, co pozwoli na wygenerowanie 8,5 GWh energii elektrycznej na potrzeby Oddziałów KGHM (Zakłady Górnicze Lubin, Zakłady Wzbogacania Rud i Zakład Hydrotechniczny).

Źródło: PKN Orlen/Energa/NFOŚiGW/KGHM

Redakcja GLOBEnergia