Umowa dotyczy sprzedaży 1,2 mln akcji o wartości 1,2 mln zł dwóm osobom fizycznym, które stanowią 60% kapitału spółki  Kopex Polskie Biogazownie.

Umowa została zawarta pod warunkami zawieszającymi, które muszą być spełnione łączmnie – konkretnie jest to zapłata w terminie do 30 czerwca 2010 r. całkowitej ceny nabycia akcji (1,2 mln zł) a także zapłaty kwoty 1,7 mln zł z odsetkami umownymi o wartości 113tys zł tytułem zwrotu pożyczki udzielonej przez Kopex do 30 czerwca 2010 r.
Do zakresu działalności spółki Kopex Polskie Biogazownie należy budowa i eksploatacja biogazowni oraz organizacja finansowania inwestycji. Plany spółki polegały na budowie 30 biogazowni kosztem 600 mln zł.


www.cire.pl – Centrum Informacji o Rynku Energetyki