Korea Południowa planuje nowe zachęty inwestycyjne dla producentów energii odnawialnej oraz konsumentów w celu podwojenia ilości energii wytwarzanej z OZE do 11% całkowitego zaopatrzenia w energię elektryczną kraju do 2025 roku. Seul ma zamiar wprowadzić konkurencyjny system aukcji rynkowych dla producentów energii na początku 2017 roku, odchodząc od obecnego systemu taryf gwarantowanych.

Nowy system oznacza, że zakłady będą mogły kupować energię elektryczną od producentów energii z OZE na drodze przetargów oraz po ustalonych cenach przez około 20 lat.

Działanie to zostało podjęte po tym, jak czwarta w kolejności największa w Azji siła ekonomiczna  oświadczyła w lipcu, że przeznaczy 35,85 mld$ na spełnienie zobowiązania dotyczącego redukcji emisji gazów cieplarnianych o 37% do 2030 roku.

Oczekuje się, że udział odnawialnych źródeł energii wzrośnie do 11% w 2025 roku, a my możemy osiągnąć ten cel 10 lat wcześniej niż zamierzaliśmy – mówi Joo Hyung-hwan, Minister Energii Korei Południowej.

Joo stwierdził, iż nadchodzący koreański plan zaopatrzenia w energię będzie bardziej przyjazny środowisku, zgodnie z nowym planem OZE dla państwa.

Aktualnie zakłady mogą zakupić elektryczność od producentów OZE po cenach ustanowionych przez rząd poprzez taryfy gwarantowane.

Planujemy ustanowić długoterminowy cel, zakładający generowanie 30% energii z OZE do 2030 roku – mówi Lee Jong-sik – wiceprezes wykonawczy firmy Korea Southern Power.

Oprócz wprowadzenia konkurencyjnego systemu aukcyjnego, Ministerstwo zwiększy dotacje na pokrycie 50% kosztów instalacji systemów PV w domach i szkołach.

Ministerstwo spodziewa się, że za sprawą nowych planów odnawialne źródła energii zapewnią 11% całkowitej energii elektrycznej w kraju do 2025 roku. Celem jest zwiększenie zainstalowanej mocy wytwórczej z OZE do 45,5 GW. Obecnie Korea produkuje energię elektryczną w blisko 40 % z węgla, w 30 % z energetyki jądrowej, zaś reszta pochodzi z ropy naftowej, gazu ziemnego oraz OZE.

Opracowano na podstawie: The Indian Express