Kornecka: Postulujemy wydłużenie systemu opustowego na okres jeszcze kilku lat

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

mikroinstalacja OZE

23 czerwca zakończyły się trzytygodniowe konsultacje społeczne rządowych propozycji zmian w prawie energetycznym i ustawie o OZE. Projekt zakłada, że za pół roku nowi właściciele domowych instalacji fotowoltaicznych (zarejestrowani od 1 stycznia 2022 roku) byliby zmuszeni kupować energię od operatora po rynkowych cenach, a nadwyżki byłyby sprzedawane do tzw. agregatorów. Wiele organizacji branżowych oraz organizacji pozarządowych wystosowało apele (m.in do premiera rządu Mateusza Morawieckiego). Wspólnym ich mianownikiem jest najczęściej wydłużenie okresu obowiązywania systemu opustów poprzez wprowadzenie okresu przejściowego. W ten sposób prosumenci jak i branża mieliby czas na przygotowanie się do zmian rynkowych.

Podczas konferencji nt. rozwoju systemu e-budownictwa, Anna Kornecka, wiceminister rozwoju, pracy i technologii została spytana o zmianę systemu prosumenckiego. Powiedziała, że obowiązujący system rozliczeń prosumentów, czyli opustów wymaga korekty, ale dotychczasowe rozwiązania powinny obowiązywać jeszcze przez kilka lat.

- Mamy założenia reformy systemu opustowego, który jako taki musi ulec pewnej korekcie, ale postulujemy wydłużenie systemu opustowego na pewno na okres jeszcze kilku lat - powiedziała Kornecka w odpowiedzi na pytania Polskiej Agencji Prasowej.

Przedstawicielka MRPiT liczy, iż z dialogu z resortem klimatu wypracowane zostanie kompromisowe rozwiązanie. - Sygnały płynące z MKiŚ są na razie dość optymistyczne, że jest wola dialogu i mamy nadzieję, że nasze stanowisko, postulaty zostaną uwzględnione - wskazała cytowana przez PAP.

Od dłuższego czasu nad reformą systemu opustów pracowano także w MRPiT, o czym także informowaliśmy na łamach GLOBenergia.pl. Propozycje zmian systemu prosumenckiego przedstawiła także była minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Ministerstwo złożyło także swoje uwagi do projektowanych przez MKiŚ przepisów, o czym Kornecka poinformował w odpowiedzi na interpelację. Tłumaczyła, że w MRPiT została przygotowana kompleksowa propozycja reformy systemu wsparcia energetyki prosumenckiej zakładająca możliwość rozliczenia opustu w stosunku 1:1, co oznacza możliwość odbioru w ciągu 12 miesięcy od wprowadzenia do sieci 100 proc. wyprodukowanej przez prosumenta energii przy jednoczesnym wprowadzeniu pokrywania przez prosumentów energii odnawialnej kosztów z tytułu opłat dystrybucyjnych.

- Rozwiązanie tego typu uprościłoby ww. model wsparcia oraz zapewniłoby jednocześnie odpowiedni w opinii MRPiT poziom zachęt dla prosumentów do jak największej autokonsumpcji i kontrolowania zużycia energii i nie przewymiarowania mikroinstalacji OZE  - wyjaśniała.

Jak zauważyła, biorąc pod uwagę nową propozycję MKiŚ w zakresie rozliczania prosumentów energii odnawialnej, zawartej w projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne i ustawy o OZE, propozycja reformy systemu wsparcia energetyki prosumenckiej zostanie zgłoszona przez MRPiT do MKiŚ w ramach uzgodnień jako element całościowej reformy systemu prosumenckiego i rynku energii.

Źródło: Sejm/Polska Agencja Prasowa

Zobacz również