Ponad 1, 13 mln zł będzie kosztowała budowa węzła cieplnego na pompie ciepła zasilającego budynek kościoła rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Biskupcu Reszelskim. Inwestycja zostanie dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Od początku powstania budynek reszelskiego kościoła nie posiadał ogrzewania. Wpływa to negatywnie na jego stan. Zawilgocenia, spowodowane zimnem przyczyniają się do zagrzybiania starych murów. Parafia od lat boryka się z problemami ogrzewania kościoła. Zagadnienie jest o tyle trudne, ponieważ budynki sakralne są obiektami wysokimi o dużych kubaturach, z reguły nieocieplanymi. Teraz wreszcie to się zmieni. Będzie to możliwe dzięki inicjatywie Stowarzyszenie na rzecz wspierania i rozwoju oświaty „ŻAK” w Biskupcu, który złożył wniosek o dofinansowania tego zadania do WFOŚiGW w Olsztynie. Dzięki zaangażowaniu środków unijnych w budynku kościoła zostanie zamontowana izolacja termiczna pod posadzką, instalacja rurowa, a także zestawy pompy ciepła o mocy o mocy 60 kW i 40 kW. Zakres prac poza budynkiem obejmuje także wiercenie otworów i osadzenie 16 sond pionowych. Ogrzewanie kościoła z jednej strony, jak zgodnie twierdzą członkowie Stowarzyszenia Żak, stworzy odpowiednie warunki ludziom we wnętrzu, dla spokojnej refleksji, modlitwy, uczestnictwa w nabożeństwach, a z drugiej zaś pozwoli zabezpieczyć wnętrze budynku przed zniszczeniem, umożliwiając w ten sposób jego poprawne użytkowanie. Dodatkowo pozwoli to zminimalizować koszty utrzymania kościoła.

Wszelkie prace powinny zakończy się pod koniec 2013 roku – zapowiada ks. prał. mgr Wiesław Badura, prezes Stowarzyszenia „Żak”.

Cała inwestycja będzie kosztowała ponad 1, 13 mln zł, z czego ponad 0,82 mln zł to środki z RPO WiM na lata 2007-2013.

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie