Kościół w Jaworznie – Elektrownia słoneczna na dachu

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

121 PVNaKosciele1

 Wykorzystanie fotowoltaiki w Polsce staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem.

Większość zainteresowanych tematyką osób kojarzy ten rodzaj wykorzystania energii promieniowania słonecznego z produkcją energii elektrycznej. Należy jednak pamiętać o możliwości ogrzewania budynku przy wykorzystaniu energii elektrycznej. Przykładem może być Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie, gdzie instalacja fotowoltaiczna została wykonana właśnie w celu produkcji energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia i ogrzania obiektu. Jak to działa i czy inwestycja okazała się opłacalna?

Jak to działa?

Na przełomie roku 2010 i 2011 na Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie została wybudowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 71,76 KW. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był proboszcz parafii, ksiądz Jozef Lenda. Urządzenia dostarczyła firma EKOpower21 z Warszawy, a generalnym wykonawcą inwestycji była firma OPA-SOLAR z Siemianowic Śląskich. Instalacja w Jaworznie jest największą, a zarazem jedną z czterech instalacji fotowoltaicznych wybudowanych w Polsce, posiadających koncesję Urzędu Regulacji Energetyki. Instalacja składa się 312 sztuk modułów polikrystalicznych 230 Wp, o sprawności sięgającej 14,8%. W instalacji zostały zastosowane falowniki firmy SMA (zamieniają napięcie stałe występujące na zaciskach modułów na napięcie zmienne, dzięki czemu możliwe jest wykorzystywanie uzyskanej energii przez odbiorniki między innymi oświetlenia i ogrzania elektrycznego budynku) o sprawności sięgającej 98%. Cała konstrukcja została podłączona do instalacji odgromowej obiektu. Ponadto, w instalacji fotowoltaicznej zastosowano aparaturę do wizualizacji danych oraz stanu pracy całej instalacji Sunny Webbox (także firmy SMA), która umożliwia zdalny podgląd całkowitego uzysku energii, uzysk energii elektrycznej z poszczególnych generatorów oraz podgląd oszczędności emisji dwutlenku węgla. Instalacja została wykonana na trzech rożnych płaszczyznach (trzy rożne kąty nachylenia modułów: 300, 370, 900), co pozwala uzyskać większą produkcję energii elektrycznej w miesiącach zimowych. W miesiącach letnich natomiast nadwyżka produkcji energii sprzedawana jest do sieci energetycznej. Interesująco przedstawia się średnia produkcja energii z instalacji, którą przedstawia rysunek 2. Przy opracowaniu wykresu uwzględniono: średnią wartość promieniowania słonecznego w poszczególnych miesiącach, straty na kablach po stronie DC, jak i AC, sprawność modułów PV oraz sprawność falowników oraz kąt nachylenia poszczególnych modułów PV. Prognoza roczna uzysku energii z instalacji fotowoltaicznej o mocy 71,76 kWp wynosi 65308 kWh. W okresie letnim produkcja energii z całej instalacji w słoneczny dzień wynosi 370-400 kWh w ciągu dnia, przeciętnie w ciągu miesiąca: 7-10 MWh, co całkowicie pokrywa potrzeby obiektu, a dosyć duże nadwyżki są sprzedawane do sieci.(…)

121 PVNaKosciele2

Czy to się opłaca?

Parafia uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości 30% całego przedsięwzięcia (283 tys. zł) oraz 60% nisko oprocentowanego kredytu (536 tys. zł), ktorego raty w wysokości ok. 12 tys. zł miesięcznie pokrywane są ze sprzedaży nadwyżki energii oraz praw do emisji dwutlenku węgla (po spłacie połowy zadłużenia kredyt zostanie umorzony). W związku z tym, że w okresie zimowym parafia zużywa całość produkowanej przez siebie energii, prosty czas zwrotu z inwestycji szacowany jest na około 10 lat (obecnie parafia za 1 MWh płaci operatorowi 650 zł brutto), natomiast żywotność instalacji przewiduje się na 25–30 lat. Należy jednak pamiętać o spadku uzysków energii z modułów 0,5–1% rocznie – zużywanie się fotoogniw, po 20 latach spadek 10–20%.

 Źródło:  Krzysztof Mata, EKOpower21

2012 1