Ponad 400 kościołów w Wielkiej Brytanii planuje przełączyć się na dostawców czystej energii dla potrzeb własnego oświetlenia oraz ogrzewania, przesuwając wydatki w wysokości miliona funtów z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii. 

Akcja jest częścią większej inicjatywy o nazwie Big Church Switch, która została zapoczątkowana w lutym przez dwie organizacje charytatywne – Christian Aid oraz Tearfund. Wzywa ona kościoły i brytyjskie gospodarstwa domowe do wykorzystania czystych źródeł energii zamiast paliw kopalnych. 

„Jako jednostki i kościoły mamy wybór w jaki sposób traktujemy Ziemię, jak wydajemy nasze pieniądze, jak zasilamy nasze mieszkania i budynki.” – powiedział w oświadczeniu David Walker, anglikański biskup Manchesteru. „Poprzez konstruowanie technologii, która może obrócić wiatr i słońce w czystą, odnawialną energię, ludzie nadal korzystają z daru stworzenia. Optymalne wykorzystanie tych obfitych zbiorów jest wspólnym i racjonalnym rozwiązaniem dla nas, aby cofnąć skutki zmian klimatu, a także zapewnić, że bierzemy czynny udział w byciu częścią rozwiązania.”

Wśród 424 kościołów, które zostały zarejestrowane w inicjatywie Big Church Switch, znajduje się także New Room w Bristolu, najstarsza na świecie kaplica Metodystów, zbudowana przez Johna Wesleya.
„Możemy być najstarszym budynkiem Metodystów na świecie, ale to nie znaczy, że musimy korzystać z zanieczyszczającej energii z przeszłości.” – dodał David Worthington, menedżer New Room. „Przełączenie naszego dostawcy energii na energię z czystych źródeł jest prostą rzeczą jaką możemy zrobić, aby pomóc globalnemu przejściu w stronę niskoemisyjnego świata. Jeśli my, w budynku tak starym jak nasz, możemy przyjąć ideę energii odnawialnej, to każdy może to zrobić.” 

Papież Franciszek, przywódca Kościoła Katolickiego posiadającego 1,2 miliardy członków, jest otwarty na potrzebę redukcji emisji dwutlenku węgla w celu przeciwdziałania zmianom klimatu. W czerwcu dopingował on działaczom na rzecz ochrony środowiska na całym świecie, kiedy wezwał do natychmiastowych działań w celu ratowania planety przed skutkami zmian klimatu, stwierdzając, że stosowanie „wysoce zanieczyszczających paliw kopalnych musi być stopniowo zastępowane bez opóźniania tego procesu”. Kościół Anglii posiada około 16 tysięcy kościołów, podczas gdy Metodyści mają około 6 tysięcy kaplic. 

Czy polskie kościoły również są skierowane na czyste technologie pozyskiwania energii? Oczywiście i przykładów jest wiele. Poczynając od nowych kościołów wykonywanych w standardach pasywnych, kończąc na obiektach wiekowych, często zabytkowych, których zarządcy szukają ciągle zarówno oszczędności jak i wygody.  Inwestują w nowoczesne systemy grzewcze, energooszczędne oświetlenie, wydajną wentylację i odzysk ciepła. Specjaliści – producenci, projektanci i wykonawcy, podczas konferencji SACROEnergia organizowanych m.in. podczas targów sakralnych SACROEXPO zapoznają ekonomów kościelnych i zakonnych, oficjalnych przedstawicieli parafii, administratorów ośrodków rekolekcyjncych oraz innych obiektów kościelnych. Najbliższa konferencja SACROEnergia "Energooszczędność w obiektach sakralnych" odbędzie się już 21 czerwca 2016r. podczas targów SACROEXPO w Kilecach!

Opracowanie: GLOBEnergia
Źródło: reuters.com