Kościoły w UK zasilane głównie przez OZE

Zdjęcie autora: Maciej Janiszkiewicz

Maciej Janiszkiewicz

Redaktor GLOBEnergia

Kościoły w UK przechodzą na odnawialne źródła energii

Choć w obecnych czasach produkcja energii z odnawialnych źródeł energii potrafi być opłacalna ekonomicznie, to w okresie powstania ich niska efektywność nie pozwalała konkurować im pod tym względem z paliwami kopalnymi. Głównym celem opracowania OZE była ochrona środowiska przyrodniczego. Z tego powodu są one coraz częściej wybierane przez związki wyznaniowe, które promują moralne podejście do generacji energii.

Według informacji dostarczonych przez Christian Aid, w Wielkiej Brytanii ponad 5500 kościołów jest zasilanych jedynie przy pomocy OZE. W całym kraju istnieje aż 16 tysięcy miejsc kultu, które korzystają wyłącznie z zielonej energetyki.

Z tamtejszych związków wyznaniowych, do transformacji energetycznej najbardziej przykłada się Kościół Anglikański. Na terenie UK posiada on ponad 6000 obiektów, które są w całości zasilane przez OZE.

renewable energy in UK

Według organizacji 2Buy2, która pomaga związkom wyznaniowym w zakupie instalacji OZE, "miejsce kultu" w UK zużywa każdego roku ilość prądu za średnio 1200 dolarów. Wszystkie te miejsca generują łącznie aż 6,5 miliona dolarów oszczędności rocznie. W ten sposób mają one realny wpływ na zmianę charakteru generacji energii, jaka realizowana jest na świecie.

Do odnawialnych źródeł energii pozytywnie odnosi się też Kościół Katolicki - największy na świecie chrześcijański związek wyznaniowy. Dużą zasługę odgrywa tutaj papież Franciszek, który otwarcie mówi o potrzebie transformacji energetycznej i zwiększenia dbałości o środowisko przyrodnicze.

W myśl tego podejścia świetnie wpisuje się akcja organizacji Caritas, zajmującej się pomocą humanitarną. Od jakiegoś czasu pomaga ona biednym społecznościom na Filipinach, finansując instalacje małych elektrowni fotowoltaicznych. W ten sposób ludzie mieszkający na terenach bez dostępu do sieci elektroenergetycznej doświadczają poprawy jakości życia. Małe instalacje fotowoltaiczne generują wystarczająco dużo energii, by zaspokoić podstawowe potrzeby - takie jak światło czy telekomunikacja.

Na 85 filipińskich diecezji, 43 posiada już lub jest w trakcie montowania instalacji fotowoltaicznej.

Źródła: cruxnow.com, cleantechnica.com

Zobacz również