Ile energii zapewniają polskie mikroinstalacje fotowoltaiczne?

Według raportu “Rynek Mikroinstalacji Fotowoltaicznych POLSKA ‘20” przygotowanego przez ekspertów SBF Polska PV, mikroinstalacje fotowoltaiczne zainstalowane w Polsce w liczbie i mocy przypadającej na koniec 2020 r., są w stanie pokryć zapotrzebowanie na energię na poziomie około 1,74 proc. krajowego zużycia energii. W przypadku wszystkich instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na terenie Polski, potencjał produkcji energii ze wszystkich elektrowni fotowoltaicznych w Polsce pozwala na pokrycie 2,12 proc. krajowego zużyciu energii elektrycznej.

Na koniec 2020 r. potencjał produkcji energii w mikroinstalacjach fotowoltaicznych wzrósł do 2 888 GWh. Ten sam wskaźnik dla wszystkich instalacji słonecznych pod koniec 2020 r. wyniósł 3 525,6 GWh.

31 grudnia ub. r. udział mikroinstalacji fotowoltaicznych w mocy zainstalowanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) kształtował się na poziomie 5,89 proc. Jak czytamy w raporcie, udział ten wzrasta do prawie 7,2 proc., jeżeli weźmie się pod uwagę również instalacje powyżej 50 kWp.

Koszty budowy 1 kWp

SBF Polska PV szacuje, że koszt budowy 1 kWp w mikroinstalacji wynosi 4100 zł netto. W przypadku małych, średnich i dużych systemów fotowoltaicznych koszt ten wyniósł 2750 zł netto za 1 kWp.

W 2020 r. wartość rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych potroiła się względem poprzedniego roku i osiągnęła 8,81 mld zł. W przypadku większych instalacji wartość rynku wzrosła względem roku 2019 i osiągnęła wartość 1,09 mld zł. W przypadku małych, średnich i dużych instalacji fotowoltaicznych łączna wartość rynku w Polsce wynosi 10 mld zł.
Moduły w mikroinstalacjach mogłyby pokryć 1/3 powierzchni kopalni węgla w Bełchatowie

W 2020 r., pomimo pandemii COVID-19, pobito rekordy pod względem montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Na koniec grudnia ub.r. w całym 2020 r. przyłączono 321 407 nowych mikroinstalacji słonecznych o łącznej mocy 2 151 MW. Przyłączono także 399 MW w instalacjach powyżej 50 kW. W efekcie według stanu na 31 grudnia 2020 r, w Polsce pracowało 466 167 mikroinstalacji, co oznacza, że co dwunasty polski budynek wyposażony jest w mikroinstalację fotowoltaiczną.

Moc zainstalowana na poziomie 2 550 MW w fotowoltaice w Polsce oznacza, że zamontowano ponad 7,7 mln modułów fotowoltaicznych (przy założeniu, że moc jednego modułu wynosi 330 Wp). Łączna powierzchnia tej liczby modułów to około 1258 ha.

– Taka liczba modułów pokryłaby powierzchnię ponad 314 rynków w Krakowie. Dla porównania jest to powierzchnia równa 1761 boiskom piłkarskim. Ponadto moduły w takiej liczbie mogłyby pokryć ponad 1/3 powierzchni kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie – czytamy w raporcie.

Pod względem operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD) najwięcej mikroinstalacji PV przyłączono na terenie PGE Dystrybucja. Łączna moc mikroinstalacji przyłączonych w 2020 roku na obszarze tego operatora wyniosła 719,6 MWp. Na kolejnym miejscu uplasował się Tauron (658 MWp), Energa (421 MWp), Enea (298,3 MWp) oraz Innogy (16,7 MWp). Pozostali operatorzy przyłączyli szacunkowo 37 MWp.

Redakcja GLOBEnergia