Koszt budowy farmy PV o mocy 1 MW

Na koszt budowy farmy fotowoltaicznej wpływa wiele elementów. Największą część kwoty stanowią oczywiście same moduły fotowoltaiczne, ale nie tylko one świadczą o cenie całej instalacji.

Miejsce montażu także ma znaczenie. W przypadku farmy, jest odwrotnie niż w przypadku instalacji przeznaczonych dla domów jednorodzinnych. Tu instalacje na gruncie są nieco tańsze niż instalacje dachowe.

Koszt budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW na gruncie, znajduje się w przedziale 2 700 000 – 2 900 000 zł, a na dachu w przedziale 2 900 000 – 3 100 000 zł.

Moduły

Moduły fotowoltaiczne są tym elementem, który najbardziej wpływa na cenę całej instalacji. Oczywiście ceny poszczególnych komponentów, w tym także paneli, bardzo często są negocjowane bezpośrednio z producentem, więc w zależności od efektów negocjacji ich cena może się nieco różnić.

Do tej pory na farmy fotowoltaiczne były stosowane głównie moduły polikrystaliczne o mocach 275 – 280 Wp. W tym roku coraz częściej wybierane są jednak moduły monokrystaliczne o mocach 300 – 320 Wp, w tym także w technologii Half Cut Cells.

W przypadku farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW, liczba modułów, które muszą zostać wykorzystane, zależy od mocy ich jednostkowej. Przykładowo, dla modułów o mocy:

  • 280 Wp potrzeba będzie 3571 szt.
  • 290 Wp potrzeba będzie 3448 szt.
  • 300 Wp potrzeba będzie 3333 szt.
  • 310 Wp potrzeba będzie 3225 szt.
  • 320 Wp potrzeba będzie 3125 szt.
  • 330 Wp potrzeba będzie 3030 szt.
  • 340 Wp potrzeba będzie 2941 szt

Podane ilości są przykładowe. Na etapie projektowania, może się okazać, że będą mniejsze, bo akurat tak wyjdzie z podziału stringów.

Jeżeli chodzi o ułożenie modułów, to dominuje ułożenie poziome. Jednakże, wraz ze wzrostem popularności modułów HCC, coraz częściej zaczyna się stosować także układ pionowy.

Falowniki

Moc oraz ilość falowników, podobnie jak w przypadku modułów, również jest wynikiem prac projektowych. Mimo że można by założyć, że powinno się wybrać falownik centralny, gdyż jest on przeznaczony do farm i pozwalałby na obsługę wszystkich modułów, w praktyce takie rozwiązanie jest rzadziej stosowane. Powodem jest to, że centralne inwertery są mało dostępne i problematyczne w serwisie oraz projektowaniu.

Częściej stosowane są falowniki szeregowe o mocach 60 -100 kW. Z reguły trzeba wykorzystywać falowniki o różnych mocach. Dla uproszczenia, przyjmując skrajne wartości, dla farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW, potrzebne by było 15 falowników o mocy 60 kW. W przypadku falowników 100 kilowatowych, potrzebowalibyśmy ich 10.

Wpływ komponentów na cenę

Jak już wcześniej wspomniano, największy udział w cenie farmy fotowoltaicznej mają same moduły Jednak nie tylko one o niej stanowią. Przedstawiamy udział poszczególnych komponentów instalacji, w ogólnym koszcie.

Element instalacji Udział w kosztach
Moduły 43%
Falowniki 7%
Stacja transformatorowa 12%
Konstrukcja 22%
Ogrodzenie < 1%
Ochrona przepięciowa i odgromowa 1%
Zabezpieczenia < 1%
Okablowanie DC wraz z konektorami < 1%
Okablowanie AC oraz ZK 2%
Oświetlenie i monitoring < 1%
Organizacja placu budowy < 1%
Dodatkowe urządzenia i sprzęt 1%
Prace projektowe – pozwolenie na budowę 1%
Prace konstrukcyjno budowlane oraz pomiary 8%

Na drugim miejscu po modułach jeżeli chodzi o udział w kosztach, znajduje się konstrukcja. Po niej – stacja transformatorowa. Prace konstrukcyjno budowlane oraz pomiary i falowniki mają podobny udział.

Co jest interesujące, to tak niewielki wpływ falowników na ogólne koszty. W przypadku małych instalacji, udział falownika klasyfikuje się na poziomie około 20%. Tu jest to niecałe 10%.
Pozostałe elementy w dużo mniejszym stopniu wpływają na cenę całej instalacji.

W opracowaniu materiału pomogli eksperci z branży: Bogdan Szymański – Prezes SBF POLSKA PV oraz Krzysztof Zawada

Maria Niewitała

Redaktor GLOBEnergia