Koszty eksploatacyjne pomp ciepła! Która tańsza? Powietrzna czy gruntowa?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

graf9940145 pan

W dzisiejszym zestawieniu porównamy koszty eksploatacyjne pomp ciepła, dla jednego, modelowego budynku.

Przyjmijmy, że zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową w tym budynku wynosi 200l. Zapotrzebowanie na moc grzewczą budynku jest na poziomie 7,5 kW. Wymagana temperatura C.W.U. to 45 ⁰C. Pompa ciepła pracuje zatem na parametrze 35 ⁰C.

Do porównania wybrano gruntową pompę ciepła o mocy 8,1 kW oraz powietrzną pompę ciepła o mocy 7,5 kW. Przyjęto na potrzeby porównania średnią cenę zakupu energii elektrycznej na poziomie 0,52 zł/kWh.

 
Pompa gruntowa
Pompa powietrzna
Wymagana energia cieplna z pompy ciepła
22936,2 kWh
22936,2 kWh
Czas pracy pompy ciepła w skali roku 
3151,2 h
2914,1 h
Energia zużyta do napędu pompy ciepła
5317,7 kWh
5907kWh
Koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła
2 765,18 zł
3 071,66 zł
Energia wyprodukowana przez pompę ciepła
17618,5kWh
17029,1kWh
Powietrzna pompa ciepła, mimo iż ma mniejszą moc i pracuje krócej w skali roku, generuje wyższe koszty eksploatacyjne pobierając więcej energii elektrycznej. Produkuje również mniej ciepła, niż gruntowa pompa ciepła.
Podane powyżej ceny są cenami orientacyjnymi.


Nie można oczywiście zapominac o kosztach inwestycyjnych pomp ciepła, szczególnie w przypadku pomp gruntowych. Koszty inwestycyjne w grutnowych pompach ciepła silnie zależą od rodzaju dolnego źródła. Pompy powietrze są od pomp gruntowych zdecydowanie tańsze. Powietrzne pompy ciepła dzięki swojej prostej instalacji i niskim wymaganiom dotyczącym warunków eksploatacji są w naszym kraju coraz bardziej popularne. Charakteryzuje je różnorodność budowy. Podstawowo dzieli się je na pompy typu monoblock i split. Gruntowe pompy ciepła wykorzystują niskotemperaturową energię zakumulowaną w gruncie. Górnym źródłem dla układu są instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Okres zwrotu inwestycji wkrótce na portalu Globenergia.pl

Źródło: Dimplex