Przedstawiamy aktualny stan przychodów ze sprzedaży energii i koszty budowy instalacji w obecnym systemie formalno-prawnym.

 

Przychody ze sprzedaży energii


W obecnym systemie wsparcia przychody ze sprzedaży energii z elektrowni wykonywanych przez firmę składają się z dwóch pozycji:

• Przychodów za sprzedaną energię, której ilość jest mierzona po stronie średniego napięcia (pomniejszona o straty na transformatorze). Cena sprzedaży energii jest ustalona ustawowo i podawana przez Urząd Regulacji Energetyki. W 2014 wynosiła 181,55 zł/MWh.
• Przychodów ze sprzedaży zielonych certyfikatów (papierów wartościowych wydawanych dla producentów energii z OZE). Ilość energii przeliczana na zielone certyfikaty jest mierzona po stronie niskiego napięcia (bez strat na transformatorze). Zielone certyfikaty notowane są na Towarowej Giełdzie Energii. Przykładowo, średnia cena certyfikatu w II połowie 2014 wynosiła 180 zł/MWh.
 
Maksymalna cena nie może przekroczyć wartości opłaty zastępczej wynoszącej w 2014 300,03 zł/ MWh.
Od przychodów ze sprzedaży energii należy odliczyć koszty bilansowania handlowego zazwyczaj realizowanego przez zakład energetyczny odkupujący energię.
Koszty takiego bilansowania wahają się od kilku do kilkunastu procent wartości sprzedawanej energii. W przypadku instalacji do 40 kWp realizowanych przez osoby fizyczne za sprzedaną energię zakład energetyczny zobowiązany jest do zapłaty 80% średniej ceny energii z poprzedniego roku ogłoszonej przez URE. W 2014 wynosiła 0,8 • 181,55 zł/MWh.

Koszty budowy

• Budowa 1 MWp elektrowni fotowoltaicznej pod klucz to zazwyczaj od 3,9–4,8 mln zł. Dotyczy to typowej elektrowni w dogodnej lokalizacji (brak konieczności wyrównywania terenu, utwardzania dróg dojazdowych itp.).
• W przypadku mikroinstalacji koszt najmniejszych instalacji (1–3 kW) sięga 6–8 tys. zł/kWp. W przypadku większych instalacji (3–10 kW) cena oscyluje w zakresie 5–6 tys. zł/ kWp. W przypadku mikroinstalacji o mocy 10–40 kW cena jednostkowa może spaść poniżej 5 tys. za kWp.
• Koszt przyłącza do linii średniego napięcia to ok. 60 000 zł – pod warunkiem, że linia średniego napięcie jest zlokalizowana w bezpośrednimi sąsiedztwie elektrowni. Inwestor ponosi połowę tych kosztów, drugą połowę pokrywa operator systemu dystrybucyjnego.
• W przypadku mikroinstalacji do 40 kW koszty przyłączenia w pełni ponosi OSD.


Powyższy materiał jest fragmentem Poradnika Inwestora PV
Poradnik Inwestora PV to kompleksowe opracowanie dla wszystkich zainteresowanych inwestycją w instalację fotowoltaiczną. Czytelnik, wraz z autorami zapoznaje się z kolejnymi etapami planowania inwestycji, począwszy od wyboru lokalizacji, załatwieniu wszystkim wymaganych formalności, poprzez dobór urządzeń, aż po koszty budowy i eksploatacji instalacji. Przewodnik kończy się prostą analizą ekonomiczną.
Spis treści:
Od pomysłu do realizacji elektrowni PV – Poradnik Inwestora
  •  Od czego zacząć?
  •  Lokalizacja
  •  Formalności
  •  Decyzja Środowiskowa
  •  Wybieramy Moduły i Falowniki
  •  Koszt utrzymania instalacji
  •  Skąd wziąć na to fundusze?
  •  Czy taka inwestycja się opłaca?
  •  Elektrownia fotowoltaiczna – podstawowe fakty:
– Ilość wyprodukowanej energii
– Przychody ze sprzedaży energii
– Koszty budowy
– Czas realizacji
– Wielkość działki