Koszty instalacji fotowoltaicznej i czas montażu

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Jak prezentuje się koszt takich inwestycji?

Moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dobierana do każdego obiektu indywidualnie na podstawie rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Wartość tą najłatwiej wyznaczyć na podstawie rachunków  za energię. 90% indywidualnych instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych w Polsce to instalacje o mocy do 10 kWp. Są one więc ukierunkowane na pokrycie energetycznych potrzeb własnych obiektów. Najliczniejszą grupą mikroinstalacji stanowią instalacje o moce 3-5 kWp. Ceny

Podane ceny są cenami brutto i uwzględniają dostawę urządzeń, montaż, monitoring instalacji, pomiary powykonawcze, projekt i wniosek o zgłoszenie do zakładu energetycznego. Ceny mogą się nieco różnić w zależności od jakości komponentów, dlatego podane ceny  uwzględniają cztery warianty, uzależnione od jakości komponentów dostępnych na polskim rynku. Ceny wygenerowano na podstawie ogólnodostępnych kalkulatorów doborowych systemów. Warto zwrócić uwagę, że ceny mocno zależą od pokrycia dachowego. Instalacje fotowoltaiczne objęte są podatkiem VAT. W zależności od lokalizacji instalacji wyróżniamy dwie stawki podatkowe:

  • dla instalacji montowanych na domu wynosi 8% VAT
  • dla instalacji gruntowych oraz dachowych montowanych na budynkach o przeznaczeniu innym niż mieszkalne wynosi 23% VAT
PokrycieZestaw/moc3 kW*4 kW5 kW
BLACHODACHÓWKA/RĄBEK (8% VAT)EKONOMICZNY16 40021 60025 100
STANDARD19 90024 70030 100
SMART20 00026 80030 700
WYSOKOSPRAWNY20 90027 00032 200
DACHÓWKA (8% VAT)EKONOMICZNY17 30022 80026 600
STANDARD20 90026 00031 600
SMART20 90028 10032 300
WYSOKOSPRAWNY219002820033700
DACH PŁASKI (8% VAT)EKONOMICZNY17 00022 40026 100
STANDARD20 50025 50031 100
SMART20 60027 70031 800
WYSOKOSPRAWNY21 60027 80033 200
INSTALACJA NAZIEMNA (23% VAT)*EKONOMICZNY20 50027 10031 600
STANDARD24 60030 60037 300
SMART24 60033 00038 100
WYSOKOSPRAWNY25 70033 20039 800

Koszty obowiązujące na rok 2015*


Ogólne zależności dot. kosztów instalacji

Budowa 1 MWp elektrowni fotowoltaicznej pod klucz to zazwyczaj od 3,9–4,8 mln zł. Dotyczy to typowej elektrowni w dogodnej lokalizacji (brak konieczności wyrównywania terenu, utwardzania dróg dojazdowych itp.).

W przypadku mikroinstalacji koszt najmniejszych instalacji (1–3 kW) sięga 6–8 tys. zł/kWp. W przypadku większych instalacji (3–10 kW) cena oscyluje w zakresie 5–6 tys. zł/ kWp.  W przypadku mikroinstalacji o mocy 10–40 kW cena jednostkowa może spaść poniżej 5 tys. za kWp. Widzimy więc, że im większa moc, tym taniej w przeliczeniu na kWp.

Koszt przyłącza do linii średniego napięcia to ok. 60 000 zł – pod warunkiem, że linia średniego napięcie jest zlokalizowana w bezpośrednimi sąsiedztwie elektrowni.  Inwestor ponosi połowę tych kosztów, drugą połowę pokrywa operator systemu dystrybucyjnego. W przypadku mikroinstalacji do 40 kW koszty przyłączenia w pełni ponosi Operator Sieci Dystrybucyjnej.

Po wejściu na plac sprawna ekipa na kompletną budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MWp przy dobrej pogodzie potrzebuje ok. 1 miesiąca. Instalacje o mocy kilku–kilkunastu kWp wykonuje się w ciągu maksymalnie kilku dni. Najmniejsze instalacje o mocy kilku kWp można zamontować w ciągu 1–2 dni.

Elektrownia PV o mocy 1 MWp jest w stanie wyprodukować od 950 do 1 100 MWh rocznie w zależności od lokalizacji i konfiguracji. W przypadku mikroinstalacji wartość ta zazwyczaj jest mniejsza i wynosi od 900 do 1 000 kWh z kWp zainstalowanej mocy. Spadek mocy elektrowni PV waha się od 0,6–1% rocznie.

Różnice w wyprodukowanej energii rok do roku mogą wahać się o ok. 10% z uwagi na zmienność warunków klimatycznych.

Źródło: Poradnik Inwestora PV – GLOBEnergia 1/2015, Redakcja GLOBEnergia