Koszty instalacji fotowoltaicznej i czas montażu

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Jak prezentuje się koszt takich inwestycji?

Moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dobierana do każdego obiektu indywidualnie na podstawie rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Wartość tą najłatwiej wyznaczyć na podstawie rachunków  za energię. 90% indywidualnych instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych w Polsce to instalacje o mocy do 10 kWp. Są one więc ukierunkowane na pokrycie energetycznych potrzeb własnych obiektów. Najliczniejszą grupą mikroinstalacji stanowią instalacje o moce 3-5 kWp. Ceny

Podane ceny są cenami brutto i uwzględniają dostawę urządzeń, montaż, monitoring instalacji, pomiary powykonawcze, projekt i wniosek o zgłoszenie do zakładu energetycznego. Ceny mogą się nieco różnić w zależności od jakości komponentów, dlatego podane ceny  uwzględniają cztery warianty, uzależnione od jakości komponentów dostępnych na polskim rynku. Ceny wygenerowano na podstawie ogólnodostępnych kalkulatorów doborowych systemów. Warto zwrócić uwagę, że ceny mocno zależą od pokrycia dachowego. Instalacje fotowoltaiczne objęte są podatkiem VAT. W zależności od lokalizacji instalacji wyróżniamy dwie stawki podatkowe:

  • dla instalacji montowanych na domu wynosi 8% VAT
  • dla instalacji gruntowych oraz dachowych montowanych na budynkach o przeznaczeniu innym niż mieszkalne wynosi 23% VAT
Pokrycie Zestaw/moc 3 kW* 4 kW 5 kW
BLACHODACHÓWKA/RĄBEK (8% VAT) EKONOMICZNY 16 400 21 600 25 100
STANDARD 19 900 24 700 30 100
SMART 20 000 26 800 30 700
WYSOKOSPRAWNY 20 900 27 000 32 200
DACHÓWKA (8% VAT) EKONOMICZNY 17 300 22 800 26 600
STANDARD 20 900 26 000 31 600
SMART 20 900 28 100 32 300
WYSOKOSPRAWNY 21900 28200 33700
DACH PŁASKI (8% VAT) EKONOMICZNY 17 000 22 400 26 100
STANDARD 20 500 25 500 31 100
SMART 20 600 27 700 31 800
WYSOKOSPRAWNY 21 600 27 800 33 200
INSTALACJA NAZIEMNA (23% VAT)* EKONOMICZNY 20 500 27 100 31 600
STANDARD 24 600 30 600 37 300
SMART 24 600 33 000 38 100
WYSOKOSPRAWNY 25 700 33 200 39 800

Koszty obowiązujące na rok 2015*


Ogólne zależności dot. kosztów instalacji

Budowa 1 MWp elektrowni fotowoltaicznej pod klucz to zazwyczaj od 3,9–4,8 mln zł. Dotyczy to typowej elektrowni w dogodnej lokalizacji (brak konieczności wyrównywania terenu, utwardzania dróg dojazdowych itp.).

W przypadku mikroinstalacji koszt najmniejszych instalacji (1–3 kW) sięga 6–8 tys. zł/kWp. W przypadku większych instalacji (3–10 kW) cena oscyluje w zakresie 5–6 tys. zł/ kWp.  W przypadku mikroinstalacji o mocy 10–40 kW cena jednostkowa może spaść poniżej 5 tys. za kWp. Widzimy więc, że im większa moc, tym taniej w przeliczeniu na kWp.

Koszt przyłącza do linii średniego napięcia to ok. 60 000 zł – pod warunkiem, że linia średniego napięcie jest zlokalizowana w bezpośrednimi sąsiedztwie elektrowni.  Inwestor ponosi połowę tych kosztów, drugą połowę pokrywa operator systemu dystrybucyjnego. W przypadku mikroinstalacji do 40 kW koszty przyłączenia w pełni ponosi Operator Sieci Dystrybucyjnej.

Po wejściu na plac sprawna ekipa na kompletną budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MWp przy dobrej pogodzie potrzebuje ok. 1 miesiąca. Instalacje o mocy kilku–kilkunastu kWp wykonuje się w ciągu maksymalnie kilku dni. Najmniejsze instalacje o mocy kilku kWp można zamontować w ciągu 1–2 dni.

Elektrownia PV o mocy 1 MWp jest w stanie wyprodukować od 950 do 1 100 MWh rocznie w zależności od lokalizacji i konfiguracji. W przypadku mikroinstalacji wartość ta zazwyczaj jest mniejsza i wynosi od 900 do 1 000 kWh z kWp zainstalowanej mocy. Spadek mocy elektrowni PV waha się od 0,6–1% rocznie.

Różnice w wyprodukowanej energii rok do roku mogą wahać się o ok. 10% z uwagi na zmienność warunków klimatycznych.

Źródło: Poradnik Inwestora PV – GLOBEnergia 1/2015, Redakcja GLOBEnergia

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia