Przedsiębiorcy zwykle na użytek firmy potrzebują większej ilości energii, niż gospodarstwa domowe, ale jeśli mają podpisaną umowę kompleksową, mogą – podobnie jak gospodarstwa domowe skorzystać z bezgotówkowego systemu rozliczeń – systemu opustu. Przedstawiamy przegląd ofert instalacji fotowoltaicznych o mocy około 20 kWp przeznaczonych dla firm, opartych o moduły typu Half Cut Cells i falowniki topowych producentów, na dachu z blachy trapezowej.

Przedsiębiorca – prosument ustawowy

Od sierpnia 2019 roku przedsiębiorcy, z wyjątkiem tych których podstawową działalnością jest produkcja energii – mogą uzyskiwać status prosumentów ustawowych uprawniający ich do korzystnego sposobu rozliczenia energii pobranej i wprowadzonej do sieci z mikroinstalacji.

W przypadku instalacji o mocy 20 kWp, za każdą 1 kWh oddaną do sieci, prosument-przedsiębiorca mógłby odzyskać 0,7 kWh. Wynika to z faktu, iż od instalacji o mocy 10 kWp zmienia się sposób rozliczania w ramach systemu opustu, a stosunek energii oddanej do sieci i możliwej do odebrania zmienia się z 0,8 na 0,7.

Czym różni się instalacja dla przedsiębiorstwa od instalacji dla domu?

Instalacja dla przedsiębiorstwa różni się od instalacji dla gospodarstwa domowego przede wszystkim podatkiem VAT. Od niedawna, bez względu na lokalizację, VAT na fotowoltaikę dla gospodarstw domowych wynosi 8%. Dla przedsiębiorcy podatek VAT wynosi 23%.

Istotny jest również rodzaj taryfy, w której rozlicza się przedsiębiorca. Gospodarstwa domowe rozliczają się w taryfie G, a przedsiębiorstwa w taryfie C.

Oprócz tego, przedsiębiorcy mogą skorzystać z tzw. tarczy podatkowej, która polega na obniżeniu kwoty podatku dochodowego, poprzez wykorzystywanie kapitału obcego w finansowaniu przedsiębiorstwa. W takim wypadku, podatek dochodowy ulega obniżeniu, dzięki wliczeniu bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu, wydatków związanych z wykorzystaniem zewnętrznego kapitału, np. odsetek od kredytu czy rat leasingowych. Warunkiem koniecznym do wykorzystania tarczy podatkowej jest rozliczanie podatku dochodowego według skali podatkowej lub podatkiem liniowym (cenabiznesu.pl).

Moduły Half Cut Cells – dlaczego na nich oparto redakcyjną analizę?

Moduły z ogniwami ciętymi na pół jeszcze kilka lat temu były zupełną nowością. Dziś większość dużych producentów ma je w swojej ofercie. Moduły z ogniwami ciętymi na pół, zamiast klasycznych 60 ogniw o wymiarach 156 ×156 mm, składają się ze 120 ogniw o wymiarach 156×78 mm. Są zbudowane z dwóch części: górnej, złożonej z 60 ogniw połączonych szeregowo oraz dolnej również złożonej z 60 ogniw połączonych szeregowo. Obie części są z kolei połączone ze sobą równolegle. Istnieją także modele, które składają się z dwóch części po 72 ogniwa, czyli złożone w sumie ze 144 ogniw.

Wśród korzyści wyboru modułów HCC można wymienić:

 • czterokrotnie mniejsze straty mocy na linii ogniwo– moduł,
 • wyższą wydajność w słoneczne dni,
 • lepszą odporność na zacienienie,
 • lepszy współczynnik wypełnienia modułu PV
 • większą moc modułów bez zwiększenia wymiarów.

w porównaniu do standardowych produktów.

Do zestawienia wybraliśmy moduł firmy SUNTECH.

Przykładowe wyceny dla instalacji o mocy około 20 kWp na modułach HCC

Wyceny przygotowano dla:

 • rodzaj dachu: skośny, blacha trapezowa
 • orientacja: południe

UWAGA: Przedstawione oferty są poglądowe, opracowane przez redakcję na podstawie przykładowych ofert uzyskanych od firm wykonawczych. Dokładne koszty są zawsze ustalane indywidualnie, przy oględzinach budynku, a na cenę mogą mieć wpływ czynniki takie jak długość trasy kablowej itp.

Instalacja o mocy 19,8 kWp oparta na modułach Suntech Hypro STP330S-A20/Wfh HCC i falowniku GoodWe GW17 K-DT

W skład instalacji wchodzi:

 • 60 modułów Suntech Hypro STP330S-A20/Wfh HCC o mocy 330 Wp
 • Falownik GoodWe GW17 K-DT
 • Ochrona przeciwprzepięciowa (ograniczniki przepięć i uziemienie)
 • Zabezpieczenie strony AC i DC
 • Okablowanie strony AC i DC
 • Montaż, pomiary, dokumentacja
 • Transport, dostawa

KOSZT: 59 400 zł netto

Instalacja o mocy 19,8 kWp oparta na modułach Suntech Hypro STP330S-A20/Wfh HCC i falowniku Huawei SUN 2000-17KTL-M0

W skład instalacji wchodzi:

 • 60 modułów Suntech Hypro STP330S-A20/Wfh HCC o mocy 330 Wp
 • Falownik Huawei SUN 2000-17KTL-M0
 • Ochrona przeciwprzepięciowa (ograniczniki przepięć i uziemienie)
 • Zabezpieczenie strony AC i DC
 • Okablowanie strony AC i DC
 • Montaż, pomiary, dokumentacja
 • Transport, dostawa

KOSZT: 62 100 zł netto

Instalacja o mocy 19,8 kWp oparta na modułach Suntech Hypro STP330S-A20/Wfh HCC i falowniku FRONIUS Symo 17.5-3-M

W skład instalacji wchodzi:

 • 60 modułów Suntech Hypro STP330S-A20/Wfh HCC o mocy 330 Wp
 • Falownik FRONIUS Symo 17.5-3-M
 • Ochrona przeciwprzepięciowa (ograniczniki przepięć i uziemienie)
 • Zabezpieczenie strony AC i DC
 • Okablowanie strony AC i DC
 • Montaż, pomiary, dokumentacja
 • Transport, dostawa

KOSZT: 63 700 zł netto

Instalacja o mocy 19,8 kWp oparta na modułach Suntech Hypro STP330S-A20/Wfh HCC i falowniku Solaredge SE17K z optymalizatorami mocy

W skład instalacji wchodzi:

 • 60 modułów Suntech Hypro STP330S-A20/Wfh HCC o mocy 330 Wp
 • Falownik Solaredge SE17K
 • 60 optymalizatorów mocy P370-5R M4M RM
 • Ochrona przeciwprzepięciowa (ograniczniki przepięć i uziemienie)
 • Zabezpieczenie strony AC i DC
 • Okablowanie strony AC i DC
 • Montaż, pomiary, dokumentacja
 • Transport, dostawa

KOSZT: 71 000 zł netto

Produkcja energii

Zaproponowane powyżej instalacje wyprodukują rocznie nieco mniej niż 20 000 kWh energii elektrycznej, a oszczędności wygenerowane przez 15 lat przekroczą 220 000 tysięcy złotych. Tarcza podatkowa pozwoli na obniżenie kosztów o kwotę rzędu 11-13,5 tysięcy złotych.
Według powyższych założeń, instalacja fotowoltaiczna o mocy 20 kWp zwróci się po niespełna 6 latach. Tarcza podatkowa skróci ten okres o kilka miesięcy.

Średnia cena

Średnia cena systemów fotowoltaicznych na zaprezentowanych komponentach wynosi 64 050 zł netto, przy czym średnia cena za 1kWp wynosi 3 235 zł netto.

 

Redakcja GLOBEnergia