Mikroinstalacja PV to instalacja, której moc nie może być większa niż 50 kWp. Przedsiębiorcy zwykle na użytek firmy potrzebują większej ilości energii, niż gospodarstwa domowe, ale jeśli mają podpisaną umowę kompleksową, mogą – podobnie jak gospodarstwa domowe skorzystać z bezgotówkowego systemu rozliczeń – systemu opustu. Jakie są koszty mikroinstalacji PV o mocy 50 kWp? Kiedy taka instalacja się zwróci?

UWAGA: Przedstawione oferty są poglądowe, opracowane przez redakcję. Przy tak dużych instalacjach cena często jest uwarunkowana indywidualnymi ustaleniami takimi jak długość trasy kablowej, stopniem skomplikowania dachu i innymi.

Przedsiębiorca – prosument ustawowy

Warto przypomnieć, że od sierpnia 2019 roku przedsiębiorcy, z wyjątkiem tych których podstawową działalnością jest produkcja energii  – mogą uzyskiwać status prosumentów ustawowych uprawniający ich do korzystnego sposobu rozliczenia energii pobranej i wprowadzonej do sieci z mikroinstalacji.

Czym różni się instalacja dla przedsiębiorstwa od instalacji dla domu?

Instalacja dla przedsiębiorstwa różni się od instalacji dla gospodarstwa domowego przede wszystkim podatkiem VAT. Od niedawna, bez względu na lokalizację, VAT na fotowoltaikę dla gospodarstw domowych wynosi 8%. Dla przedsiębiorcy podatek VAT wynosi 23%.

Rozliczanie się na zasadach prosumenckich również różni się w przypadku przedsiębiorstw. Od instalacji o mocy 10 kWp zmienia się sposób rozliczania w ramach systemu opustu. Zamiast stosunku 0,8 opust wynosi 0,7. Oznacza to, że za każdą 1 kWh oddaną do sieci, przedsiębiorca może odzyskać 0,7 kWh.

Istotny jest również rodzaj taryfy, w której rozlicza się przedsiębiorca. Gospodarstwa domowe rozliczają się w taryfie G, a przedsiębiorstwa w taryfie C.

Oprócz tego, przedsiębiorcy mogą skorzystać z tzw. tarczy podatkowej, która polega na obniżeniu kwoty podatku dochodowego, poprzez wykorzystywanie kapitału obcego w finansowaniu przedsiębiorstwa. W takim wypadku, podatek dochodowy ulega obniżeniu, dzięki zaliczeniu bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu, wydatków związanych z wykorzystaniem zewnętrznego kapitału, np. odsetek od kredytu czy rat leasingowych. Warunkiem koniecznym do wykorzystania tarczy podatkowej jest rozliczanie podatku dochodowego według skali podatkowej lub podatkiem liniowym (cenabiznesu.pl).

O czym należy pamiętać?

W przypadku przygotowania przykładowej wyceny, ciężko jest oszacować orientacyjne zapotrzebowanie na moc przedsiębiorstwa. Firmy mogą potrzebować większej instalacji niż wspomniane 50 kWp, ale jeśli chcą pozostać prosumentami, muszą postawić na 50 kWp lub rozdzielić instalację na kilka mniejszych.

Przykładowe wyceny dla instalacji o mocy 50 kWp

Wyceny przygotowano dla:

 • rodzaj dachu: dach płaski
 • orientacja: południe

Do wyceny została wzięta pod uwagę nieinwazyjna konstrukcja na dach płaski ESDEC. Jest ona nieco droższa niż rozwiązanie na tzw. trójkątach. Nadaje się na dachy płaskie pokryte papą, żelbetem lub membraną.

Instalacja o mocy 49,98 kWp oparta na modułach Phono Solar PS340M3-20/UM MWT i falowniku Solaredge SE50

W skład instalacji wchodzą:

 • 147 modułów Phono Solar PS/40M3-20/UM MWT o mocy 340 Wp
 • Falownik Solaredge SE50
 • 74 optymalizatory mocy P700-5R M4M RM
 • Ochrona przeciwprzepięciowa (ograniczniki przepięć i uziemienie)
 • Zabezpieczenie strony AC i DC
 • Okablowanie strony AC i DC
 • Montaż, pomiary, dokumentacja
 • Transport, dostawa

KOSZT: 188 400 PLN netto

Instalacja o mocy 49,98 kWp oparta na modułach Phono Solar Phono Solar PS340M3-20/UM MWT i falowniku Huawei SUN 2000-50KTL-M0

W skład instalacji wchodzą:

 • 147 modułów Phono Solar PS/40M3-20/UM MWT o mocy 340 Wp
 • Falownik Huawei SUN 2000-50KTL-M0
 • Ochrona przeciwprzepięciowa (ograniczniki przepięć i uziemienie)
 • Zabezpieczenie strony AC i DC
 • Okablowanie strony AC i DC
 • Montaż, pomiary, dokumentacja
 • Transport, dostawa

KOSZT: 170 400 zł PLN netto

Instalacja o mocy 49,92 kWp oparta na modułach MONO PERC Jinko JKM320M-60 320 Wp i falowniku Huawei SUN 2000-50KTL-M0

W skład instalacji wchodzą:

 • 156 modułów Jinko JKM320M-60 320 Wp o mocy 320 Wp
 • Falownik Huawei SUN 2000-50KTL-M0
 • Ochrona przeciwprzepięciowa (ograniczniki przepięć i uziemienie)
 • Zabezpieczenie strony AC i DC
 • Okablowanie strony AC i DC
 • Montaż, pomiary, dokumentacja
 • Transport, dostawa

KOSZT: 178 600 PLN netto

Instalacja o mocy 49,92 kWp oparta na modułach MONO PERC Jinko JKM320M-60 320 Wp i falowniku SolarEdge SE50 z optymalizatorami mocy

W skład instalacji wchodzą:

 • 156 modułów Jinko JKM320M-60 320 Wp o mocy 320 Wp
 • Falownik SolarEdge SE50
 • 78 optymalizatorów mocy P700-5R M4M RM
 • Ochrona przeciwprzepięciowa (ograniczniki przepięć i uziemienie)
 • Zabezpieczenie strony AC i DC
 • Okablowanie strony AC i DC
 • Montaż, pomiary, dokumentacja
 • Transport, dostawa

KOSZT: 197 400 PLN netto

Instalacja o mocy 49,83 kWp oparta na modułach typu Half Cut Cells Phono Solar PS330M-20 UH HCC i falowniku Huawei SUN 2000-50KTL-M0

W skład instalacji wchodzą:

 • 151 modułów Phono Solar PS330M-20 UH HCC o mocy 330 Wp
 • Falownik Huawei SUN 2000-50KTL-M0
 • Ochrona przeciwprzepięciowa (ograniczniki przepięć i uziemienie)
 • Zabezpieczenie strony AC i DC
 • Okablowanie strony AC i DC
 • Montaż, pomiary, dokumentacja
 • Transport, dostawa

KOSZT: 169 000 PLN netto

Instalacja o mocy 49,83 kWp oparta na modułach modułach typu Half Cut Cells Phono Solar PS330M-20 UH HCC i falowniku SolarEdge SE50 z optymalizatorami mocy

W skład instalacji wchodzą:

 • 151 modułów Phono Solar PS330M-20 UH HCC o mocy 330 Wp
 • Falownik SolarEdge SE50
 • 76 optymalizatorów mocy P700-5R M4M RM
 • Ochrona przeciwprzepięciowa (ograniczniki przepięć i uziemienie)
 • Zabezpieczenie strony AC i DC
 • Okablowanie strony AC i DC
 • Montaż, pomiary, dokumentacja
 • Transport, dostawa

KOSZT: 188 000 PLN netto

Produkcja energii

Zaproponowane powyżej instalacje wyprodukują rocznie nieco mniej niż 50 000 kWh energii elektrycznej. Przyjmując, że średnia cena energii elektrycznej wynosi 0,60 PLN/kWh, to oszczędności wygenerowane przez 15 lat przekroczą 560 000 tysięcy złotych. Tarcza podatkowa pozwoli na obniżenie kosztów o kwotę rzędu 32-37 tysięcy złotych.

Instalacja o mocy 50 kWp zwróci się po około 6,5-7 latach. Tarcza podatkowa skróci ten czas o kilka miesięcy.

Średnia cena

Średnia cena systemów fotowoltaicznych na zaprezentowanych komponentach wynosi 181 966 zł netto, przy czym średnia cena za 1kWp wynosi 3 639 zł netto.

 

Redakcja GLOBEnergia