Koszty inwestycji w powietrzną i gruntową pompę ciepła – dom ok. 140 m2

Zdjęcie autora: Anna Będkowska

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia

Prezentujemy koszty realnych instalacji, które pozyskano w ramach redakcyjnych badań rynku, a udostępnione przez firmy wykonawcze z obszaru polski południowo-wschodniej, południowo zachodniej i centralnej. Są to aktualne koszty realizacji na początek 2018 roku.
Koszty dotyczą instalacji dla budynków jednorodzinnych o powierzchni około 140 m2.
Różnice w cenach wynikają z urządzeń (brano pod uwagę urządzenia różnych marek i mocy, odpowiednich dla charakterystyki i zapotrzebowania danego budynku), wyposażenia dodatkowego i kosztów własnych firm wykonawczych.

Ile kosztuje pompa ciepła do domu jednorodzinnego? Jaka jest różnica kosztów pomiędzy powietrznymi pompami ciepła typu SPLIT i MONOBLOK? Jaka jest skala kosztów inwestycji w gruntową pompę ciepła wraz z odwiertami? A może zamiast odwiertów rozważyć poziomy wymiennik ciepła?


Powietrzne pompy ciepła - koszty

Wyceny instalacji opartych na powietrznych pompach ciepła typu SPLIT.
Na pompę ciepła typu SPLIT składa się jednostka zewnętrzna, wyposażona w parownik, sprężarkę i zawór rozprężny, oraz jednostka wewnętrzna ze skraplaczem.

Składowa kosztów:Cena
-Pompa ciepła 8 kW typu SPLIT (18 400,00zł netto)
-Wspornik ścienny (380,00 zł netto)
-Przewody chłodnicze (1 200,00 zł netto)
-Materiały, montaż, uruchomienie (7 500,00 zł netto)
29 670,00 zł brutto
(stawka 8% VAT)

Składowa kosztów:Cena
-Pompa ciepła 6 kW typu SPLIT
-Wspornik ścienny
-Przewody chłodnicze
- Zasobnik c.w.u. 180l
-Materiały, montaż, uruchomienie
37 000,00 zł brutto
(stawka 8% VAT)

Wyceny instalacji opartych na powietrznych pompach ciepła typu MONOBLOK.
Pompy ciepła typu MONOBLOK to urządzenia, na które składa się jedna jednostka, w której znajduje się cały układ chłodniczy, a wyprowadzone są z niej tylko rury dystrybuujące ciepło do budynku.

Składowa kosztów Cena
- Pompa ciepła 7,4kW typu MONOBLOK
- Zasobnik c.w.u. 300 litrów z wężownicą
- Zestaw przyłączeniowy,
- Moduł zdalnego sterowania czujnikiem temp.
- Grupa podłączeniowa do zasobnika buforowego
- Elektroniczna pompa obiegowa górnego źródła
- Materiały hydrauliczne, elektryczne i wykonanie
39 500,00 zł netto

Składowa kosztówCena
- Pompa ciepła 9kW typu MONOBLOK
- Zasobnik c.w.u. 300 litrów z wężownicą
- Zbiornik c.w.u. z grzałką 300 l
- Moduł zdalnego sterowania czujnikiem temp.
- Grupa podłączeniowa do zasobnika buforowego
- Elektroniczna pompa obiegowa górnego źródła
- Materiały hydrauliczne, elektryczne i wykonanie
46 000,00 zł netto

Gruntowe pompy ciepła - koszty

Gruntowe pompy ciepła wykorzystują niskotemperaturową energię zakumulowaną w gruncie. W gruntowych pompach ciepła odbiór energii z ziemi może się odbywać w zależności od warunków zabudowy na dwa sposoby: za pomocą wymiennika poziomego lub pionowego.

Składowa kosztów:Cena
-Pompa ciepła gruntowa 6 kW
-Bufor 100 l
-Zbiornik c.w.u. 300 l
-Pompa dolnego źródła
-Materiały, montaż, uruchomienie
37 000 zł netto
Dolne źródło kolektor pionowy
- odwiert pionowy
- podłączenie dolnego źródła z kotłownią
22 000,00 zł netto
SUMA59 000,00 zł netto

Składowa kosztówCena
- Gruntowa pompa ciepła 5,92 kW
- Zbiornik c.w.u. stojący 300 litrów
- Zbiornik buforowy stojący o pojemności 100 litrów
- Termostat pokojowy, przyłącza elastyczne, zestaw
pompowy do instalacji dolnego źródła pompy ciepła.
- Materiały hydrauliczne, elektryczne i wykonanie
32 000,00 zł netto
Dolne źródło kolektor poziomy spiralny
- wykonanie
-podłączenie dolnego źródła z kotłownią
14 000,00 zł netto
Dolne źródło kolektor pionowy
- odwiert pionowy
- podłączenie dolnego źródła z kotłownią
22 000,00 zł netto
SUMA46 000,00 zł netto (kolektor poziomy)

54 000,00 zł netto (kolektor pionowy)

Składowa kosztówCena
-Pompa ciepła gruntowa 8 kW  (28 200,00 zł netto)
-Rozdzielacz dolnego źródła (2 000,00 zł netto)
-Materiały, montaż, uruchomienie (8 500,00 zł netto)
38 700 zł netto
Dolne źródło (odwierty 2x90mb)18 900,00 zł netto
SUMA62 208,00 zł brutto (stawka 8%VAT)

Składowa kosztów:Cena
-Pompa ciepła gruntowa 5,8 kW
-Bufor 120l
-Zbiornik c.w.u. 290 l
-Regulator KCR2
-Materiały, montaż, uruchomienie
32 000 zł netto
Dolne źródło kolektor poziomy spiralny
- wykonanie
-podłączenie dolnego źródła z kotłownią
14 000,00 zł netto
SUMA46 000,00 zł netto

Powyższe ceny są cenami szacunkowymi i nie stanowią oferty handlowej

Za udostępnienie wycen instalacji dziękujemy zaprzyjaźnionym firmom wykonawczym

Zobacz również