Budynek przed termomodernizacją

Założenia początkowe:

Do obliczeń przyjęto:

Rodzaj budynku: Istniejący słabo ocieplony dom jednorodzinny z lat ’80

 • Powierzchnia ogrzewana: 150 m2
 • Liczba mieszkańców: 4 osoby
 • Współczynnik zapotrzebowania na ciepło, k = 160 kWh/m2·rok
 • Zużycie c.w.u. : 50 litr/osobę na dzień
 • Temperatura zimnej wody (wodociągowej): 10°C
 • Wymagana temperatura c.w.u.: 45°C

Zapotrzebowanie na ciepło

 • do ogrzewania budynku, Qco = 24000 kWh/rok
 • do ogrzewania c.w.u., Qcwu = 2971 kWh/rok

Całkowite zapotrzebowanie na ciepło, Q = 26971 kWh/rok

Cena energii elektrycznej

Do obliczeń przyjęto średnią cenę energii dla taryfy G11, dla wspólnego sprzedawcy i operatora. Według danych cena-pradu.pl, zaktualizowanych 10.03.2020 średnia cena za 1 kWh wynosi 0,62 zł.

Sprawność urządzeń

Średnie COP pomp ciepła zostało obliczone na podstawie raportów GLOBEnergia 2019, które zawierały parametry podane przez producentów. Uśredniona wartość nie obejmuje ekstremalnych parametrów i dotyczy urządzeń do 10 kW.

Koszty ogrzewania budynku pompą ciepła przed termomodernizacją

Tabela przedstawia obliczone roczne koszty ogrzewania budynku pompą ciepła przed termomodernizacją. Dla porównania, do obliczeń dołączono koszty ogrzewania budynku za pomocą kotła elektrycznego. UWAGA: obliczenia nie uwzględniają połączenia systemów z mikroinstalacją fotowoltaiczną!

Urządzenie Średnia cena za 1 kWh
w taryfie
G11 [zł/kWh]
COP Koszt
ogrzewania
[zł]
Zużycie energii
[kWh/rok]
Gruntowa
pompa ciepła
0,62 4,8 3483,81 5619,06
MONOBLOK 3,8 4400,61 7097,75
SPLIT 3,6 4645,09 7492,07
Kocioł
elektryczny
1 16722,31 26971,47

Budynek po termomodernizacji

Po przeprowadzeniu termomodernizacji, w bardzo znaczący sposób zmienia się współczynnik zapotrzebowania na ciepło w budynku. Przeprowadzenie działań termomodernizacyjnych takich jak ocieplenie ścian, podłogi na gruncie, czy wymiana stolarki okiennej i drzwiowej mogą spowodować, że współczynnik zapotrzebowania na ciepło w budynku zmniejszy się nawet więcej niż o połowę!

Porównajmy koszty ogrzewania pompą ciepła, gdyby po przeprowadzeniu termomodernizacji wskaźnik zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania wynosił 70 kWh/m2*rok, czyli tyle co w domu energooszczędnym.

Założenia

Rodzaj budynku: Istniejący dom jednorodzinny z lat ’80 po przeprowadzonej termomodernizacji

 • Współczynnik zapotrzebowania na ciepło, k = 70 kWh/m2·rok

Zapotrzebowanie na ciepło

 • do ogrzewania budynku, Qco = 10 500 kWh/rok
 • do ogrzewania c.w.u., Qcwu = 2971 kWh/rok

Całkowite zapotrzebowanie na ciepło, Q = 13 471 kWh/rok

Pozostałe założenia pozostają niezmienione.

Koszty ogrzewania budynku pompą ciepła po termomodernizacji

Tabela przedstawia obliczone roczne koszty ogrzewania budynku pompą ciepła po przeprowadzonej termomodernizacji wraz z oszczędnościami. Dla porównania, do obliczeń dołączono koszty ogrzewania budynku za pomocą kotła elektrycznego. UWAGA: obliczenia nie uwzględniają połączenia systemów z mikroinstalacją fotowoltaiczną!

Urządzenie Średnia cena
za 1 kWh
w taryfie
G11
[zł/kWh]
COP Koszt
ogrzewania
[zł]
Zużycie energii
[kWh/rok]
Oszczędności
[zł]
Gruntowa
pompa ciepła 
0,62 4,8 1740,06 2806,56 1743,75
MONOBLOK 3,8 2197,98 3545,12 2202,63
SPLIT 3,6 2320,09 3742,07 2325,00
Kocioł
elektryczny
1 8352,31 13471,47 8370,00

Wnioski

Zgodnie z oczekiwaniami, zmniejszenie współczynnik zapotrzebowania na ciepło o ponad połowę, przełożyło się na dwukrotny spadek kosztów ogrzewania i dwukrotnie mniejsze roczne zużycie energii.

Największa różnica zauważalna jest w przypadku ogrzewania kotłem elektrycznym. Warto jednak dodać, że zarówno przed przeprowadzeniem termomodernizacji jak i po, koszty ogrzewania kotłem elektrycznym są prawie 5-krotnie wyższe niż gruntową pompą ciepła i ponad 3,5 krotnie wyższe niż pompą powietrzną.

Źródła: cena-pradu.pl, materiały dla projektantów Viessmann, obliczenia na podstawie Kalkulatora kosztów ogrzewania

·

Redakcja GLOBEnergia