Jest to ciekawa idea, która pewnie znalazłaby więcej zwolenników jeżeli środki w całości trafiłyby na utrzymanie elektrowni szczytowych mogących szybko dołączyć się do systemu, magazyny energii czy usługi DSR. Niemniej jednak w Polskich realiach lwia część tej kwoty trafi do elektrowni węglowych, które trudno uznać za źródła stabilizujące sieć w szczycie.

Koszty opłaty mocowej

Wracając do samych kosztów opłaty mocowej większość potrzebnej kwoty będzie pozyskane od firm które w 2021 roku na rachunkach będą posiadać dodatkową opłatę w wysokości 76,2 zł/MWh. Opłata ta będzie naliczana dla zużycia energii w godzinach 7-21 w dni robocze. Oznacza to że w przypadku wielu firm nie pracujących zmianowo opłata mocowa będzie naliczana od większości zużywanej energii elektrycznej. Z uwagi na fakt że koszty dystrybucji energii zależą od regionu, spółki obrotu oraz taryfy, aby zobaczyć skalę podwyżek trzeba przedstawić je na przykładzie. Co więcej część opłat dystrybucyjnych jest powiązana z ilością energii część z mocą. Dlatego w analizie trzeba założyć nie tylko roczne zużycie, ale także i moc umowną.
W ujęciu procentowym najbardziej podwyżki odczują firmy przyłączane po najwyższych napięciach następnie po średnich a “najmniej” po niskim, gdyż tu koszty dystrybucji obecnie są najwyższe.

Przykłady

Rozpatrując przykład firmy w rejonie Krakowa posiadającej taryfę B11 i moc umowną 200 kW zużywającą rocznie 550 MWh przy czym w godzinach 7- 21 – 80%. Ich rachunek za dystrybucję powinien wynieść w 2020 r. rocznie netto ok. 61 000 zł. Po wprowadzeniu opłaty mocowej wzrośnie do ok. 95 000 zł oznacza to roczny wzrost kosztów 55%. Ponadto opłata mocowa na nowym rachunku będzie odpowiadać za ok. 35% wszystkich kosztów dystrybucji.

Inny przykład firmy w rejonie Krakowa posiadającej taryfę C11 i moc umowną 30 kW zużywającą rocznie 60 MWh przy czym w godzinach 7- 21 – 80%. Ich rachunek za dystrybucję powinien wynieść rocznie w 2020r. netto ok. 10 400 zł. Po wprowadzeniu opłaty mocowej wzrośnie do ok. 14 100 zł oznacza to roczny wzrost kosztów dystrybucji energii elektrycznej 35%. Ponadto opłata mocowa na nowym rachunku będzie odpowiadać za ok. 25% kosztów dystrybucji.

Opłata mocowa może jeszcze wzrosnąć

Opłata mocowa pozostanie w z nami przez dziesięciolecia i jej koszty mogą jeszcze wzrosnąć. Jeżeli przy obecnych stawkach nie zostanie zebrana wymagana kwota, np. w wyniku przesunięcia poboru przez firmy na godziny poza szczytem (21-7), to stawka w szczycie będzie musiała zostać podniesiona, aby zebrać wymaganą kwotę.


Gospodarstwa domowe również odczują wprowadzenie opłaty mocowej, jednak nie w tak dotkliwym stopniu jak firmy.  Dla gospodarstw domowych zostały określone stałe kwoty, zależne od rocznego zużycia energii elektrycznej. Stawki możesz sprawdzić TUTAJ

 

Bogdan Szymański

Prezes SBF Polska PV, Redaktor GLOBEnergia, Bloger