Jak podaje raport „Koszty wytwarzania odnawialnej energii w roku 2017” przygotowany przez agencję IRENA (International Renewable Energy Agency), energia odnawialna jest coraz tańsza, i staje się coraz bardziej konkurencyjna w stosunku do energii uzyskanej z paliw kopalnych.
Wykorzystując metodę analizy LCOE (Levelized Cost Of Energy), możemy w pewnym stopniu ocenić jak zmienia się sytuacja na rynku odnawialnych źródeł energii. Jak wynika z badań, zmienia się, i to na lepsze. Szczególnie w przypadku energetyki słonecznej oraz energetyki wiatrowej. W przypadku tych dwóch dziedzin OZE, redukcja kosztów jest bowiem najbardziej znacząca.

Analizując wykres globalnych uśrednionych kosztów wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych technologii na skalę przemysłową w latach 2010-2017, opublikowany w raporcie przez agencję IRENA, zmiany te są bardzo dobrze widoczne.

ceny energii z oze

Koszt produkcji energii – gdzie coraz taniej?

Największy progres zaliczyła energetyka słoneczna. Fotowoltaika zmniejszyła koszt produkcji energii elektrycznej z 0,36 do 0,1 USD/kWh. Natomiast elektrownie oparte o technologię koncentratorów słonecznych z 0,33 do 0,22 USD/kWh. Energia wiatru również wykazuje poprawę. Elektrownie usytuowane na lądzie zredukowały koszt produkcji energii elektrycznej z 0,08 do 0,06 USD/kWh, a morskie elektrownie wiatrowe zmniejszyły je z 0,17 do 0,14 USD/kWh.

Koszt produkcji energii – gdzie coraz drożej?

Niestety nie wszystkie dziedziny OZE mogą pochwalić się redukcją kosztów wytwarzanej energii elektrycznej. Niektóre na przestrzeni 7 lat nie zmieniły się, a inne stały się nawet droższe. Jeżeli chodzi o koszty produkcji energii elektrycznej z biomasy utrzymuje ona swoją stabilną pozycje na poziomie 0,07 USD/kWh. Zmiany w energetyce wodnej są niekorzystne, w 2007 roku zapłacilibyśmy 0,04 dolara za kilowatogodzinę , natomiast teraz koszt ten wynosi już 0,05 USD/kWh. Podobna sytuacja spotkała geotermię, cena produkcji energii wzrosła z 0,05 do 0,07 USD/kWh.

Należy jednak nadmienić, że zarówno biomasa, energetyka wodna oraz energetyka geotermalna, mimo braku poprawy nadal kosztują mniej niż energetyka słoneczna czy wiatrowa i są mniej więcej na poziomie wytwarzania energii za pośrednictwem paliw kopalnych.

W przypadku energetyki wodnej wzrost ceny podyktowany jest najprawdopodobniej zwiększeniem liczby dużych i kosztownych projektów elektrowni wodnych. Mimo to perspektywa jest bardzo dobra, energia odnawialna staje się coraz tańsza i coraz częściej wykorzystywana zarówno na skalę przemysłową jak i przez odbiorców indywidualnych.

Źródła: Globenergia.pl, Raport „Renewable Power Generation Costs in 2017” IRENA

Redakcja GLOBEnergia