Energia odnawialna staje się coraz bardziej konkurencyjnym sposobem zaspokojenia nowych potrzeb w zakresie wytwarzania energii. Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) przeprowadziła kompleksowe badanie kosztów, podkreślające najnowsze trendy dla każdej z głównych technologii energii odnawialnej. Koszty wszystkich dostępnych na rynku technologii wytwarzania energii odnawialnej spadły w 2018 r. Na pierwszym miejscu znalazła się fotowoltaika!

Okazuje się, że w przypadku skoncentrowanej energii słonecznej, w ciągu ostatniego roku koszt produkcji energii słonecznej spadł o 26%. Fotowoltaika i farmy wiatrowe na lądzie, łącznie wykazały spadek kosztów o 13%. Produkcja energii z energetyki wodnej spadła w ciągu roku o 12%. Najniższy spadek osiągnęła energetyka wiatrowa na morzu oraz geotermia. Koszty zmalały jedynie o 1%.


Wyniki raportu

Wśród wyników raportu pojawia się kilka wyszczególnionych informacji, bardzo optymistycznych w rozwoju OZE.

● Lądowa energia wiatrowa i słoneczna PV są obecnie często tańsze niż jakakolwiek inwestycje w paliwa kopalne
● Nowe instalacje słoneczne i wiatrowe będą nawet podcinać koszty operacyjne istniejących elektrowni węglowych
● Niskie i spadające koszty technologii sprawiają, że odnawialne źródła energii zaczną stanowić kręgosłup w dekarbonizacji energetyki, który jest kluczowym celem klimatycznym
● Prognozy kosztów fotowoltaiki i wiatru na lądzie są wciąż aktualizowane. Pojawiające się dane, stale wyprzedzają wcześniejsze oczekiwania

Wyniki są naprawdę optymistyczne. Produkcja z OZE coraz bardziej się opłaca!

Elementy kosztów

Wraz z przeglądem trendów kosztów, raport szczegółowo analizuje składniki kosztów. Raport opiera się na bazie danych IRENA dotyczącej około 17 000 projektów wytwarzania energii odnawialnej oraz 9 000 umów aukcyjnych i umów zakupu energii odnawialnej w wielu krajach. Poniższy wykres przedstawia stworzone przez agencję IRENA, szczegółowe zestawienie kosztów w energetyce słonecznej, w 2018 roku, w krajach G20.

źródło: IRENA

Z zestawienia widać, że największą część kosztów we wszystkich krajach stanowią moduły fotowoltaiczne. I te moduły również tanieją! Tylko w ciągu 2018 roku ceny modułów polikrystalicznych spadły o ok. 25%, a ceny modułów mono PERC o ok. 30%.

Energia odnawialna staje się coraz bardziej konkurencyjnym sposobem zaspokojenia nowych potrzeb energetycznych! Szczególnie fotowoltaika obniża ceny, bo koszt produkcji energii z energetyki słonecznej spadł najwięcej w stosunku do innych rozwiązań OZE. Rok do roku to aż 26%. Inne rozwiązania OZE też tanieją. Może doczekamy czasów, w których produkcja energii ze źródeł konwencjonalnych w ogóle się nie będzie opłacała.

Źródło: IRENA

Redakcja GLOBEnergia