MIEJSCOWOŚĆ

Miasto Jordanów zlokalizowane jest w dolinie rzeki Skawy, na styku grup górskich: Beskidu Wyspowego, Beskidu Makowskiego (średniego) i Beskidu Żywieckiego (Pasmo Babiogórskie).

Miasto stanowi dogodny punkt wyjściowy dla wycieczek w otaczające pasma górskie. Z centrum prowadzi pięć szlaków turystycznych m.in. na Luboń Wielki i Babią Górę, najwyższe poza Tatrami pasmo w Polsce – 1725 m n.p.m. Centrum miasta jest położone na wzgórzu wypiętrzającym się ponad dolinę rzeki Skawy. Sąsiaduje z gminami wiejskimi: Bystra –Sidzina, Rabka Wyżna. W najbliższej odległości (od 15 do 18 kilometrów) znajdują się miasta Rabka-Zdrój i Maków Podhalański. Powierzchnia miasta wynosi 21,36km2, Jordanów liczy 5176 mieszkańców. Większość mieszkańców stanowią rolnicy (2855 osób), pozostali pracują w sektorach uspołecznionych i prywatnych. W mieście jest 419 podmiotów gospodarczych, w tym sektor publiczny stanowi 3,8%, prywatny 96,2%.


TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Potencjał odpadów drzewnych w Polsce jest w znacznym stopniu niewykorzystany, rozwój rynku odpadów drzewnych mógłby spowodować powstanie znaczącego źródła czystej energii cieplnej w Polsce, dlatego konieczne jest integrowanie działań w celu przezwyciężenia istniejących barier instytucjonalnych, finansowych oraz informacyjno-edukacyjnych uniemożliwiających rozwój rynku odpadów drzewnych.

Głównym celem Projektu było zredukowanie emisji gazów cieplarnianych w sektorze energetycznym poprzez przebudowę starej kotłowni węglowej na biomasę w obiektach Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum wraz z Przedszkolem w Jordanowie.
Stare kotły odznaczały się niską sprawnością, co wpływało na znaczne zużycie paliwa, a także niski komfort pracy układu grzewczego i emisję zwiększonej ilości szkodliwych związków w spalinach. Zły stan kotłowni powodował stosunkowo częste przerwy w jej pracy, co dodatkowo utrudniało właściwe ogrzewanie pomieszczeń. Dlatego modernizacja kotłowni stała się niezbędna.

Wybór kotłów na biomasę podyktowany został dużą dostępnością tego paliwa na terenie.


OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie polegało na instalacji nowych kotłów w kotłowniach, po dwa kotły w budynku Szkoły Podstawowej w Jordanowie oraz dwa kotły
w budynku Gimnazjum w Jordanowie (wraz z Przedszkolem Publicznym). Nowe kotłownie zostały umieszczone w miejscach starych kotłowni po niezbędnych pracach adaptacyjnych budowlano-instalacyjnych. Z uwagi na wysoką sprawność zabudowanych, ekologicznych kotłów moc projektowanej kotłowni określono na 240 kW (zaprojektowano po dwa ekologiczne kotły na biomasę o mocy 120 kW każdy). Dzięki sprawności ok. 82% Ilość związków szkodliwych w spalinach jest minimalna. Zastosowane kotły pozwalają spalać zrębki drzewne, pelety lub brykiety drzewne.


PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA

W każdej z kotłowni zastosowano dwa kotły (1x układ prawy; 1x układ lewy) na biomasę typu BIO-WULKAN o mocy 120 kW każdy. Zastosowane kotły dostarczają ciepło na cele grzewcze szkół. Każdy kocioł jest sterowany zabudowanym wewnętrznym sterownikiem trzykotłowym. Praca tych kotłów jest praktycznie bezdymna, a ich maksymalna sprawność wynosi 83,8%. Spalanie odbywa się w sposób ciągły, a oszczędności wynoszą do 40% w stosunku do zwykłych kotłów. Emisja pyłów i szkodliwych składników spalin jest dużo mniejsza w stosunku do wartości dopuszczalnych. Paliwo znajduje się w zasobniku usytuowanym obok kotła i przenoszone jest do komory spalania przez automatycznie sterowany podajnik. Pojemność zasobnika paliwa umożliwia nieprzerwaną pracę kotła przez kilkadziesiąt godzin. (…)

 


Cały artykuł – GLOBEnergia 4/2007