Dotacja w nowej odsłonie programu Czyste Powietrze ma uwzględniać bonus za niskoemisyjność i odnawialność. W związku z tym, połączenie Programu z Szybką Ścieżką, jest całkowicie uzasadnione. Uruchamiając wsparcie dla producentów niskoemisyjnych urządzeń grzewczych i dając zielone światło na rozwój w stronę innowacji, należy także im zapewnić rynek zbytu!

Jak powiedział Piotr Woźny podczas VIII Kongresu Pomp Ciepła, resortowi bardzo zależało na tym, żeby pokazać spójność między programami. Jeżeli program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest skierowany na transformację producentów urządzeń z branży grzewczej, to w programie wspierającym finansowanie tych urządzeń przy wymianach przestarzałych kotłów na paliwa stałe, powinny być premiowane właśnie te urządzenia. O jakich kwotach wsparcia mowa?

Szybka Ścieżka

Szybka ścieżka to program skierowany do przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych, wspierający niskoemisyjne technologie grzewcze. Budżet 200 mln zł jest przeznaczony na badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe związane z niskoemisyjnymi technologiami grzewczymi, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Nic dziwnego, że po uruchomieniu wsparcia technologii niskoemisyjnych, potrzebne jest uruchomienie na nie rynku zbytu. Między innymi dlatego, w nowej odsłonie Programu Czyste Powietrze bardziej będą premiowane produkty o lepszym efekcie ekologicznym.

Kotły na pellet – najbardziej konkretne informacje!

W grupie podstawowego dofinansowania przewidywane jest, że kotły na pellet zostaną dofinansowane do 30% przy czym nie więcej niż 6 tysięcy złotych. Kotły na pellet z podwyższonym standardem, o których jest mowa w grantowym projekcie NCBiR-u, mogą liczyć już na dofinansowanie do 45%, ale nie więcej niż 9 tysięcy złotych w grupie podstawowej.

Takie rozwiązanie ma zachęcić i dać wyraźny sygnał, że wszyscy ci, którzy zmierzą się z wyzwaniem produkcji kotłów na biomasę, które emitują nie więcej niż 20 mg/m3, mogą liczyć na rynek zbytu ze względu na to, że dofinansowanie będzie większe.

W grupie osób uprawnionych do zwiększonego dofinansowanie te kwoty będą jeszcze wyższe, bo do 12 tysięcy złotych do kotła o podwyższonym standardzie.

Pompy ciepła

W podstawowej grupie wsparcia, którą będą stanowili właściciele bądź współwłaściciele domów jednorodzinnych, których podstawa opodatkowania w ostatnim zeznaniu podatkowym wyniosła mniej niż 100 000 zł, będą mogli ogólnie liczyć na 20 000 zł, przy czym jeżeli zdecydują się na wymianę źródła ciepła na pompę ciepła, będą mogli liczyć na bonus klimatyczny w postaci dodatkowych 5 tysięcy złotych. Inwestycja w fotowoltaikę to szansa na kolejne 5 tysięcy złotych, czyli w sumie 30 tysięcy złotych dotacji możliwej do uzyskania.

W przypadku pomp ciepła, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie zdradził jeszcze, czy dotacja będzie uzależniona od obszarów badawczych zawartych w szybkiej ścieżce. Warto jednak dodać, że wśród tematów badawczych w Szybkiej Ścieżce dotyczących pomp ciepła znajdują się między innymi: opracowanie konstrukcji PC ze zmniejszoną ilością czynnika roboczego z grupy A3 i GWP<30, opracowanie systemów minimalizujących zagrożenia związane z wykorzystaniem propanu jako czynnika roboczego w pompach ciepła czy też opracowanie konstrukcji pomp ciepła o obniżonej mocy akustycznej. Istnieją więc obszary, które mogłyby być premiowane bardziej.

Dotacje na OZE

Dotacja w nowej odsłonie programu Czyste Powietrze ma być uzależniona od efektu ekologicznego. Im mniej emisyjne źródło, tym na wyższą dotację będzie mogło liczyć.

Planowany jest także duży ukłon w stronę sieci ciepłowniczej, mimo że w tym momencie jej sytuacja nie wygląda w Polsce zbyt kolorowo.

Opracowanie redakcyjne na podstawie materiałów kongresowych PORT PC

Redakcja GLOBEnergia